ၿမိတ္အနာဂတ္ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီအိမ္ရာေျမမ်ား အရစ္က် ေရာင္းမည္

0
462

ၿမိတ္အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွ အိမ္ရာေျမမ်ားကို အရစ္က် ေရာင္းခ် မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ ရွိသူ ဦးေအာင္မ်ိဳးလတ္ထံမွ သိရသည္။

ေ႐ႊဒူးေက်း႐ြာရွိ အနာဂတ္စိန္ပြင့္ အိမ္ရာေျမစီမံကိန္းႏွင့္ ကလြင္ေက်း႐ြာ ရွိ ေငြပုလဲရပ္ကြက္ အနာဂတ္ၾကယ္စင္ အိမ္ရာေျမ စီမံကိန္းအတြင္း စုစုေပါင္း ေျမဧက ၁၆၀ ကို အိမ္ရာႏွင့္ ေျမကြက္ မ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးလတ္ က ေျပာသည္။
ေျမကြက္တစ္ကြက္ ( ေပ ၃၀ – ေပ ၅၀) တစ္ကြက္ကို ေနရာအေပၚ မူတည္ၿပီး က်ပ္သိန္း ၃၀ မွ ၉၀ အထိ ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး အိမ္ပါသည့္ ေျမတစ္ကြက္ (ေပ ၃၀ – ေပ ၆၀) ေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း၂၅၀ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

” ရွယ္ယာရွင္ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီက ဝန္ထမ္းေတြကို အရင္ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္နဲ႔ ၃၁ ရက္ေန႔ မွာေတာ့ ျပင္ပလူေတြကို ေရာင္းခ် ေပးသြားမွာပါ” ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးလတ္က ေျပာသည္။
က်ပ္သိန္း ၃၀ တန္ ေျမကြက္ကို ဝယ္ယူပါက က်ပ္ ၁ သိန္း ကနဦး ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ က်ပ္ ၄၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ကာ က်ပ္ ၇၅ သိန္းတန္အတြက္မူ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ က်ပ္ ၃ သိန္း သတ္မွတ္ၿပီး လစဥ္ ေပးသြင္းရမည့္ေငြက်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။

က်ပ္သိန္း ၉၀တန္ ေျမကြက္ အတြက္မူ ကနဦး ေပးသြင္းရမည့္ေငြ က်ပ္ ၆သိန္းျဖစ္ၿပီးလစဥ္ က်ပ္ ၂၃၅၀၀၀ ေပးသြင္းရ မည္ျဖစ္ကာ အိမ္ရာ ဝယ္ယူ ပါက က်ပ္သိန္း ၃၀ ကနဦး ေပးသြင္းရ မည္ျဖစ္ကာ လစဥ္ က်ပ္ ၇ သိန္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ မွ သိရသည္။
ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေငြအေက် ေပးေခ်ၿပီးမွသာ ေျမကြက္ႏွင့္ အိမ္ရာ မ်ားကို ရမည္ဟု သိရသည္။