ေရးတြင္ ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာ ဧက ၃၀၀ နီးပါးရွိ

0
546

ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီေရေတာ ထိန္းသိမ္းဧရိယာ ဧက ၂၉၉ နီးပါးရွိေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ုံးမွေတာအုပ္ႀကီးဦးစံလြင္ကေျပာသည္။


အစင္ေက်း႐ြာကစုံးမကၽြန္းႏွင့္ေကာ့ဒြတ္-ႏွစ္ကရင္ေခ်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ သဘာ၀ ေတာအျဖစ္ ထိန္းထားၿပီး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္လည္း အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု ဦးစံလြင္က ေျပာသည္။
” ဗ်ဴးေျခေထာက္၊ လမု၊ ကနစို၊ လမဲ့ ေတြ အဓိက ေပါက္ပါတယ္”  ဟု ၎က ဆိုသည္။
သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ဒီေရ ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္ လည္း လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေနသူ ဦးညီေသြးႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕အေၾကာင္း စာတမ္းဖတ္ သူမ်ားက ေျပာသည္။
“ျမန္မာျပည္မွာက ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးမွာ ဒီေရေတာအမ်ားဆုံး။ ဒုတိယက ရခိုင္ျပည္နယ္၊  တတိယက တနသၤာရီ၊ မြန္ျပည္နယ္က အနည္း ဆုံးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး ျပန္ပ်ိဳး ေထာင္ဖို႔လိုတယ္”  ဟု ဦးညီေသြးက ေျပာသည္။
ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း  ငါး၊ ပုစြန္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမွာတျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာ သျဖင့္ ယင္းႏွင့္ဆပ္စပ္ေန ေသာ လမုပင္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း တို႔ကို ဦးစားေပးအဆင့္ (၁) အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္း ပသည့္ ေရးသုတေတသနစာတမ္းဖတ္ ပြဲတြင္ စာတမ္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။