ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေရးေဒသ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေရးေဒသ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး

0
517

ေရးၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ လည္ ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား သြားလာ ေနထိုင္စားေသာက္ရာတြင္ အဆင္ေျပသည့္ ေခ်ာေမြ႕သည့္ အေျခ အေနမျဖစ္ေသးဟု ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား မ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ လိုက္ပါ ကူညီေပးသည့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရ သည္။

ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား သြားလာ ေနထိုင္စားေသာက္ရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္ သင့္ေတာ္ ေသာ Menu(ရႏိုင္သည့္ စားေသာက္ ဖြယ္ရာ စာရင္း)မ်ား၊ လည္ပတ္ရာတြင္ အဆင္ ေျပ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ မ်ားထားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အထက္ ပါ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
yay_not_ready_for_foreigner
“ေရးၿမိဳ႕နယ္က စားေသာက္ဆိုင္ ေတြဟာ ကိုယ့္ဆိုင္ရဲ႕ အစားအေသာက္ စာရင္း Menu ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ထားသင့္ၾကပါၿပီ။ ဆိုင္အမ်ားစုဟာ Menu ေတြ မရွိၾကပါဘူး။ ရွိရင္လည္း ျမန္မာဘာသာနဲ႔ပဲ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ Menu ေတြကို အဂၤလိပ္လိုပါ တြဲေရး သင့္ပါတယ္ဓ ဟု ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားအား မၾကာခဏ ကူညီေပးေနသည့္ ေရးၿမိဳ႕၊ ရန္ႀကီးေအာင္ ရပ္ကြက္ေန ကိုညီေသြးက ေျပာသည္။
ေဒသတြင္း ခရီးသြားလမ္းၫႊန္ မ်ားလည္း ရွိသင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လည္ပတ္ ႏိုင္သည့္ အထင္ကရ ေနရာမ်ားအျပင္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား မ်ားကို ပါ ေလ့လာျပဳစု ထားသင့္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ေဈးႏႈန္းကို ျပည္တြင္း ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ တစ္မ်ိဳးတည္း သတ္မွတ္ ရန္လိုအပ္ၿပီး သန္႔ရွင္းသန္႔ရပ္မႈကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ လူမႈ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးညီေသြးက ေျပာ သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္၊ အမိန္႔စာအမွတ္ ၇၇/၂၀၁၃ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္း အတာျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္သြားလာမႈ ဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ရာတြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ မ်ားျဖစ္သည့္ ေခါဇာၿမိဳ႕၊ လမိုင္းၿမိဳ႕တို႔ ပါဝင္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားခရီး သြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမို ဝင္ေရာက္လာၿပီး လစဥ္ ၁၀၀ ဦးခန္႔ အနည္းဆုံး လာ ေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနက သိရသည္။