နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႕တြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသည့္ HIV ပိုးရွိသူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ

0
546

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕(ဆြစ္ဇာလန္)က HIV ေရာဂါပိုးရွိသူ ၅၈၁၉ ဦးကို ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ခုခံအား က်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ အနာဂတ္အလင္းေရာင္ဘ၀တူ ကူညီပံ့ ပိုးေရးအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္မ်ိဳးက ေျပာသည္။
၎တို႔အနက္ ယင္းအဖြဲ႕က ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေမတၱာရိပ္ေဆးခန္းကို ပုံမွန္လာေရာက္ ကုသသူ ၃၁၀၀ ဦးရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးက ေျပာသည္။
” အခုအခါ နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕မွာ ကုသမႈခံယူေနသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံသို႔ စတင္လႊဲေျပာင္းေပးလ်က္ရွိပါတယ္”   MSF မွ စီမံခ်က္ ၫွိႏႈိင္းေရးမႉးေပးပို႔ေသာစာအား ကိုးကား၍ ဦးေအာင္မ်ိဳးက ဆိုသည္။
ယင္းအဖြဲ႕သည္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားကို HIV ေရာဂါ ပိုးရွိ/မရွိ ေသြးေဖာက္ စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေရာဂါရွိသူမ်ားကို ေဆးဝါးကုသ ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ျပဳစုေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။