ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း မုဒိန္းမႈ အနည္းဆုံး ၁၆ မႈျဖစ္

0
370

ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း မုဒိန္းမႈ အနည္းဆုံး ၁၆ မႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။


ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ထားဝယ္ အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ(TWU) ႏွင့္ ရန္ကုန္ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(YKBWA) အဖြဲ႕တို႔၏ အစီရင္ခံ တင္ျပခ်က္ မ်ားအရ သိရသည္။
ယခု ၂၀၁၅ ခုနစ္ ဇန္နဝါရီလမွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထားဝယ္အမ်ိဳး သမီးသမဂၢမွ ရရွိထားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း မုဒိန္းမႈ ၁၂မႈရွိၿပီး ရန္ကုန္ ကရင္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕က ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သက္ငယ္ မုဒိန္းမႈ ၄မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
” လက္လွမ္းမမွီလို႔ အစအနေလာက္ပဲ ၾကားရၿပီး မွတ္တမ္းမယူႏိုင္တဲ့ အမႈေတြအမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ မုဒိန္းမႈ တစ္ႏွစ္ထ က္တစ္ႏွစ္ မ်ားလာတယ္” ဟု ထားဝယ္ အမ်ိဳးသမီးသမဂၢမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး မစုစုေဆြက ေျပာသည္။
ထားဝယ္ အမ်ိဳးသမီးသမဂၢမွ အကူအညီေပးေနသည့္ အမႈ ၁၂ မႈတြင္ အမႈ ၂ ခုမွာ တရားခံအား ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထားၿပီး အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားမွာ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ကာ ကာယကံရွင္ အခ်င္းအခ်င္း ၫွိႏႈိင္းေျပလည္ခဲ့သည့္ အမႈမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။