ေက်ာက္ထုတ္ကုမၸဏီ၏ သေဘၤာအဝင္အထြက္ ေဒသအာဏာပိုင္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္းမရွိ

0
398

ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်ာက္ထုတ္ကုမၸဏီ၏ သေဘၤာ အဝင္ အထြက္ဆိပ္ကမ္းကို ေဒသဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္း ခံျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ ကမ္းအာဏာပိုင္႐ုံး (ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္း)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ပရဒတ္ေက်း႐ြာ အုပ္စုႏွင့္ ဇာဒီေက်း႐ြာအုပ္စုအၾကားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ Myanmar Rock Mountain ေက်ာက္ထုတ္ကုမၸဏီ၏ ဆိပ္ကမ္းငယ္တြင္ သေဘၤာ တစ္ႀကိမ္ ထက္ မနည္းဆိုက္ကပ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက  ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္႐ုံးသို႔ သြား ေရာက္ ေမးျမန္းရာ အထက္ပါ တာဝန္ရွိ သူက ယင္းသေဘၤာအဝင္အထြက္ကို မသိရေသးဟု ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
” တကယ္က သေဘၤာဝင္ရင္ ဝင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အနီးဆုံးမွာရွိတဲ့ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္႐ုံးကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း ခံရမွာ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းတဲ့အခါက်ရင္ သူတို႔ ထြက္လာတဲ့ဆိပ္ကမ္းကPC (Port Clear) ကို ျပရတယ္။ ဒီက ျပန္ရင္လည္း PC ကို ျပန္ထုတ္ေပးမွ သူတို႔ထြက္လာတဲ့ ဆိပ္ကမ္း ဒါမွမဟုတ္ အျခားဆိပ္ကမ္းတစ္ခုခုကို ဒီက PC ကို ျပၿပီးမွ ကပ္လို႔ရတာ။ အခုက ဘယ္လို လုပ္ေနလဲ မသိဘူး”  ဟု ယင္း တာဝန္ရွိ သူက ဆိုသည္။

pc_port
ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္႐ုံးထံသို႔ သေဘၤာ၏ပိုင္ရွင္သို႔မဟုတ္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္ စားလွယ္က သက္ဆိုင္ရာစာ႐ြက္ စာ တမ္းမ်ားျဖင့္ ကမ္းကပ္ခြင့္ကို ေတာင္းခံ ရန္လိုအပ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ရွိေဆာက္ လုပ္ေန သည့္Myanmar Rock Mountain ကုမၸဏီ၏ ဆိပ္ကမ္းငယ္တြင္ သေဘၤာ ဆိုက္ကပ္သည့္ကိစၥကို ကာယကံရွင္မ်ား က ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလာျခင္းမရွိ သည့္အတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ မသိရ ေၾကာင္း အထက္ပါတာဝန္ရွိသူက ထပ္ ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
ယင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ စီမံကိန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ားခ်ရန္ သေဘၤာ ဆိုက္ကပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ သေဘၤာကပ္ၿပီးျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။
” သေဘၤာဝင္ေနတာ ေလး ငါးႀကိမ္ ေလာက္ေတာင္ရွိေနၿပီ”  ဟု ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အနီးဆုံးေက်း႐ြာျဖစ္သည့္ ဒိုက္တေကာ္ ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္
သေဘၤာ ဝင္ထြက္ေန သည့္ကိစၥ အပါအဝင္ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္Myanmar Rock Mountain ကုမၸဏီ ၏ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ တာဝန္ခံ ဆိုသူကို သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္ လည္း ေျဖၾကားေပးႏိုင္သည့္ တာဝန္ခံ မရွိဟုသာ ေျဖဆိုခဲ့သည္။
” သူတို႔က ေက်ာက္ထုတ္မယ္။ ၿပီးရင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အေထာက္အပံ့ ေပးမယ္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း မထေျမာက္ ေသးရင္ ရန္ကုန္ပို႔မယ္ ဆိုၿပီး သိထား တယ္”  ဟု ဒိုက္တေကာ္႐ြာသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။
သေဘၤာ အဝင္အထြက္ကို ေဒသ အာဏာပိုင္ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းခံ ျခင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေပးသြင္း ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားနစ္နာသည္ ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္႐ုံး(ထား ဝယ္ဆိပ္ကမ္း)မွ အထက္ပါတာဝန္ရွိသူ က ေျပာသည္။ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာသည့္ သေဘၤာသည္ ၎တို႔ ဆိုက္ကပ္ မည့္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္း၏ PC( Port Clear) ကို မျပႏိုင္ပါက ယင္းဆိပ္ကမ္းမွ အေရးယူ ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
ယင္းကုမၸဏီက ေက်ာက္မိုင္းခြဲ လုပ္ငန္းကို ယခုႏွစ္ဇြန္လ ခန္႔မွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဆိပ္ကမ္းကိုမူ ၿပီးခဲ့ သည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္တည္ ေဆာက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဒိုက္တေကာ္ ေက်း႐ြာေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ သာမန္ကုန္ တင္ကုန္ခ် သေဘၤာမွ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိႏ္ုးသဘၤာမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ သေဘၤာ မ်ား အားလုံးကမ္းကပ္ရန္ ျမန္မာ့ဆိပ္ ကမ္းအာဏာပိုင္႐ုံး(ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္း) တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၾကသည္ဟု ယင္း႐ုံးထံမွ သိရသည္။