ေရးတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆိုင္ရာသင္တန္း ျပဳလုပ္

0
429

ေရးတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆိုင္ရာ သင္တန္းကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္သည့္ စြမ္းရည္ေရွ႕ ေဆာင္လူမႈေရးအသင္း (Capacity Building Initiative-CBI) အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

capacity-building-initiative-CBI
ယင္းသင္တန္းမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ ၄ ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ေရးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ CBI ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြထဲမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔အတြက္ပါ” ဟု CBI မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးမိုးေဇာ္သူရက ေျပာသည္။
ယင္းသင္တန္းတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫြန္း မ်ား၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အမ်ိဳး အစားမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို မည္သို႔ေလၽွာ႔ခ်မည္စသည္တို႔ကို သင္ ၾကားသည္ဟု ဦးမိုးေဇာ္သူရက ရွင္းျပ သည္။

” အဂတိ လိုက္စားမႈေတြရဲ႕ သ ေဘာသဘာ၀ေတြ နားလည္သြားတယ္။ ဒီသင္တန္းကရခဲ့တဲ့ အသိပညာေတြကို တဆင့္ျပန္လည္ ေဝမၽွသြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္ေန သင္တန္းသူတစ္ဦးျဖစ္သူ မသက္မာက ေျပာ သည္။