တနသၤာရီအပါအဝင္ ေဒသသုံးခုတြင္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးမေထာက္ပံ့ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရသို႔ ေတာင္းဆို

0
469

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အပါ အဝင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္သုံးခုတြင္ တည္ ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ မႈ မေပးရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသို႔ ေဒသခံ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

no_coal
ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မေပးရန္ဂ်ပန္ဘဏ္ျဖစ္သည့္ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီေပး ေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Japan International Cooperation Agency (JICA) တို႔ထံသို႔ ေတာင္းဆိုသည့္စာကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသကိုယ္စားလွယ္သုံး ဦးက ႏိုဝင္ဘာလ၂၇ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္သံ႐ုံးသို႔ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းေတြကို ေထာက္ပံေပးဖို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းေတြ World Bankတို႔လို အဖြဲ႕ အစည္းေတြကေတာင္ ေဝးေဝးေရွာင္လာ ၾကတယ္” ဟု ထားဝယ္ဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (DDA) မွ ၫွိႏႈိင္းေရးမႉး ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။
ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အေထာက္အပံ့ မေပးရန္ ေဒသခံ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၇၂ခုစုေပါင္း၍ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွတဆင့္ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း တည္ ေဆာက္ရန္ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံ၆႐ုံရွိၿပီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိတစ္႐ုံမွာ လည္ပတ္ေနသည္။
ေတာင္းဆိုစာေပးပို႔သည့္ေဒသ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ မြန္ျပည္ နယ္ အံဒင္ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း င႐ုတ္ေကာင္း ေက်ာက္မီး ေသြးစက္႐ုံႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေလာ့ ေလာ့ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။