ၿမိတ္တြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လမ္းခင္း ကုန္က်ေငြစာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ ေတာင္းခံ

0
461

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ အခ်ိဳ႕မွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကြန္ကရစ္ လမ္းမ်ား၏ ကုန္က်ေငြစာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ ေတာင္းခံမႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း ရပ္ကြက္တခ်ိဳ႕ရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္ မတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စာရင္းမ်ား ေတာင္းခံ ေနေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္းခံေနသည္ကို အေၾကာင္းအရင္း အတိအက် မသိရွိၾကေၾကာင္း လမ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားမွ သိရသည္။

” စာရင္းေတာင္းတာက ဘာအတြက္ လဲဆိုတာ မသိပါဘူး၊ ေမးလည္း မေမး ျဖစ္ဘူး ေတာင္းတာပဲ ေပးလိုက္ပါတယ္” ဟု ၿမိတ္ေတာင္ေက်း႐ြာမွ လမ္းျဖစ္ ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။
myeik_kohtukohta
အဆိုပါကိစၥအားၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ လူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ GDP ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို တြက္ ခ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ စာရင္းမ်ား ေတာင္းခံ ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ခင္းက်င္းခဲ့သည့္ လမ္းမ်ားအနက္ လက္ လွမ္းမွီသမၽွကို စာရင္းျပဳစုသြားမည္ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ ေအးက ေျပာသည္။

လမ္းကုန္က်မႈ စာရင္းေတာင္းခံ ျခင္းကို ယခင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေဟာင္း ဦးသိန္းလြင္ လက္ထက္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
” လမ္းက မႏွစ္ကတည္းက ခင္း လို႔ၿပီးခဲ့တာပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ စာရင္း ေတာင္းတာေတြ မရွိပါဘူး” ဟု ပါရမီ ရပ္ကြက္မွ လမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ကိုယ္ထ ကိုယ္ထ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား ခင္းက်င္း မႈမ်ား ရွိေနကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လမ္း ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ခင္းက်င္း ၿပီးစီး ေနၿပီး ဆက္လက္ခင္းက်င္း ေနသည့္ လမ္း မ်ားရွိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး႐ုံးမွ သိရသည္။
အဆိုပါကိုယ္ထူကိုယ္ထ လမ္း အနက္ လမ္းတခ်ိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ဘိလပ္ေျမ အိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။