ၿမိတ္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

0
425

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းၫႊန္ အေျခခံသင္တန္းကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွစၿပီးGrand Jade Hote တြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြား မည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး႒ာန (ၿမိတ္႐ုံးခြဲ) တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။


အဆိုပါ သင္တန္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ေန႔အထိ သတ္မွတ္ ထားၿပီး လူမႈဆက္သြယ္မႈ စိတ္ပညာ၊ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း၊ သႏၲာေက်ာက္ တန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ား၊ EcoTorurists ၏အက်ိဳးအျမတ္၊ ဆလုံ လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း၊ ၿမိတ္သမိုင္း တို႔ႏွင့္ Tourism Law and Regulation တို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး႒ာန(ၿမိတ္႐ုံးခြဲ)မွ သိရသည္။
သင္တန္းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ၿမိတ္အေျခစိုက္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဧည့္လမ္းၫႊန္ သင္တန္းၿပီးဆုံး ပါက စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ကာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ဧည့္လမ္းၫႊန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။
ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား ၃၀ ဦးႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ စာရင္း အရ ၈၄ ဦးရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန (ၿမိတ္ ႐ုံးခြဲ)မွ သိရသည္။