ကန္႔ကြက္ခံထားရေသာ ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းေပၚသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး

0
458

ျမန္မာျပည္ေတာင္စြန္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းေပၚရွိ အသည္းပုံေရအိုင္၏ ကၽြန္းဝင္ေပါက္ကို ကၽြန္းေပၚတြင္ ငွက္သိုက္စုေဆာင္းခြင့္ရသည့္ကုမၸဏီမွ ေမ်ာတိုင္မ်ားျဖင့္ပိတ္ဆို႔ တားဆီးထားသည့္အေပၚ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္စုံစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕က သြားေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အသည္းပုံေရအိုင္ရွိသည့္ ၾကက္ ေမာက္ကၽြန္းေပၚတြင္ ဇီ၀ဇိုးငွက္မ်ားအသိုက္ခ်ေလ့ရွိၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္ေသာခရီးသည္မ်ားေၾကာင့္ ငွက္မ်ားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုကာ ပတၱျမားေရာင္ျခည္ ငွက္သိုက္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီက ကၽြန္းဝင္ေပါက္ကို သက္ဆိုင္ ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီး ဌာနထံ အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
kt_heart_shape_island
ကၽြန္းဝင္ေပါက္ႏွင့္ ငွက္သိုက္ထြက္ သည့္ အနီးဆုံးေနရာမွာ ေပ၂၀၀ခန္႔ ကြာ ၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားအေပၚတြင္ ငွက္ သိုက္တည္ရွိသည္ဟု စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္မႉး ဦးလြမ္းမိုးက ဆိုသည္။
” ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကကၽြန္း ေပၚမတက္ဘူး။ ေရေအာက္က အလွအပ ေတြကိုပဲ ေရငုပ္ၾကည့္တာ။ ငွက္သိုက္ စုေဆာင္းတဲ့လုပ္ငန္းကို ထိခိုက္မူ မရွိဘူး” ဟု၎ကဆိုသည္။

ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းသည္ ကန္႔သတ္ နယ္ေျမအျဖစ္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ ကၽြန္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳထားသည့္ ကၽြန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ေကာ့ ေသာင္းခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဒုဦးစီး မႉး၊ ဦးစီးမႉးႏွင့္အတူ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ေထြအုပ္တစ္ဦ ငါးလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမႏွင့္စာရင္း အင္းဌာန၊ ဥပေဒအရာရွိတို႔ အပါအဝင္ ပတၱျမားေရာင္ျခည္ ငွက္သိုက္စုသိမ္းခြင့္ ရ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ကၽြန္းတာဝန္ခံ ႏွစ္ဦးလည္းပါဝင္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕၏ေျမျပင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနထံ တင္ျပထားသည္ဟု ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။