မြန္ပါတီ အားလုံးေပါင္း အမတ္ ေနရာ ၄ ေနရာသာႏိုင္

0
435

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္လူမ်ိဳး ကိုယ္ စားျပဳ ပါတီ ၃ ခု၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အမတ္ေနရာစုစုေပါင္းမွာ ၄ ေနရာသာရွိသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မ်ား၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္က က်င္းပ သည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္ နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၅ ေနရာ ရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)က ၄၀ ေနရာ၊ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီက ၃ ေနရာ၊ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရ စီပါတီက ၁ ေနရာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၁ ေန ရာ အသီးသီး အႏိုင္ရသည္ဟု အထက္ပါ စာရင္းအရ သိရသည္။

မြန္လူမ်ိဳး ကိုယ္စားျပဳပါတီ တစ္ ပါတီသာ ရွိေသးသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ပါတီ ၃ ပါတီ ရွိလာသည့္ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၄ ေနရာသာ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
” မြန္ပါတီေတြ ႐ႈံးတယ္ဆိုတာက မြန္ပါတီ မညီၫြတ္တာ လဲပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ ရဲ႕လႈိင္းက သိပ္ႀကီးလြန္းလို႔ အဲဒါလည္း တစ္ခုပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္ေလာက္ပဲ လႈိင္း ႀကီးႀကီး မြန္ေတြညီၫြတ္မယ္ဆိုရင္ မဲမကြဲဘူးဆိုရင္ အခု လက္ရွိ ရလဒ္ ထက္ ႏွစ္ဆေလာက္ မြန္အမတ္ေတြ ရႏိုင္တယ္” ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕မွ ဦးမင္းေဌး ေအာင္က ေဝဖန္သည္။

ဦးမင္းေဌးေအာင္နည္းတူ ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းသို႔ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္းမွာ မဲကြဲသည့္အတြက္ဟု မြန္လူထုတခ်ိဳ႕က ႐ႈျမင္သည္။
သက္ဆိုင္ရာပါတီအလိုက္ ရရွိ မဲအေရအတြက္စာရင္းမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မရရွိေသး သည့္အတြက္ မြန္ပါတီ ၃ ခုေပါင္း မဲရလဒ္က NLD ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ မ်ားကို အႏိုင္ရသည့္ေနရာ မည္မၽွရွိသည္ ကိုမူ မသိရေသးေပ။

လက္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ရလဒ္အေပၚ မြန္ပါတီမ်ား ႐ႈံးနိမ့္သြားျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ မြန္ပါတီမ်ား ညီၫြတ္ မည့္အေရးကို ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ဟု အႏိုင္ရရွိသြားသည့္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။
” ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္ ေပါ့ေနာ္ ဘာေျပာေျပာဘဲ ပါတီ ၃ ပါတီကိစၥကို ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားၿပီး ေတာ့မွ ညီၫြတ္ေရး ေပါ့ဗ်ာ၊ ညီၫြတ္ ေရးဆိုတာကလဲ ပါတီေပါင္းတဲ့အဆင့္ မေရာက္တဲ့တိုင္ေအာင္ေတာ့ လက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ကိစၥ အဲဒါေတာ့ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မြန္လူမ်ိဳး ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ သုံးခု တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာ၊ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီက မဲဆႏၵနယ္ ၂၅ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)က မဲဆႏၵနယ္ ၃ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ ခဲ့သည္။