ထားဝယ္တြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ ရပ္ / ေက်း ေကာ္မရွင္အခ်ိဳ႕ ဘက္လိုက္ဟု ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီေျပာ

0
502

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႀကိဳ တင္ ဆႏၵ မဲ ေကာက္ခံရာတြင္ မဲ႐ုံမႉးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ပါတီတစ္ခုခု အေပၚဘက္ လိုက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေျပာဆို လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ေပၚ ၾကက္စားျပင္ ရပ္ကြက္၌ ႀကိဳ တင္မဲေပးရာတြင္ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ ႐ုံးခန္းအတြင္းသို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီတစ္ခုသာ ဝင္ ေရာက္ခြင့္ျပဳၿပီး က်န္မည္သည့္ပါတီမၽွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္စိန္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံေပးေဝရာတြင္ ပါတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာ ရပ္ / ေက်း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း လိုက္လံေဝငွ ေပးၿပီး မဲဆြယ္ေနမႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ေကာ္မရွင္ေတြက ျဖန္႔ေဝရမယ့္ သက္ေသခံ ကတ္ျပားေတြကို NLD ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ျဖန္႔ေဝၿပီး မဲဆြယ္ေနတာ ေတြရွိတယ္” ဟု ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္စိန္က ေျပာ သည္။

ထို႔အတူ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေဗ်ာေတာ၀ ရပ္ကြက္တြင္ မဲ႐ုံမႉးမွ မဲဆႏၵျပဳ လက္ မွတ္ထုတ္ယူေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္း ကာ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ကို မျဖတ္ေသးဘဲ NLD ပါတီ အမွတ္တံဆိပ္ေနရာကို လက္ၫႈိးျဖင့္ေထာက္ကာ ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္သည့္ ပါတီကို မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ေဗ်ာေတာ၀ ရပ္ကြက္မွ မ်က္ျမင္ႀကဳံ ေတြ႕သူ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္လုံေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား ျဖင့္ တင္ျပတိုင္ၾကားလာပါက သက္ဆိုင္ ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူဖြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မတိုင္ၾကားပါက သက္ဆိုင္ရာမဲ႐ုံမႉးကို သတိေပးစာ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးစိုးလြင္ က ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ဖက္က တိုင္ၾကားလာရင္ေတာ့ အေရးယူဖို႔ ခြင့္ျပဳမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လက္ရွိ ရပ္ / ေက်းေကာ္မရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မွာ မၽွတသည္ဟု ယူဆၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားက ၎တို႔၏ အျမင္ျဖင့္ ေျပာ ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ နယ္ NLD ေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠ႒ ဦးခင္ ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
မည္သူမဆို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ဆႏၵမဲေပးခြင့္ႏွင့္ ေ႐ြး ေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ တို႔ကို က်င့္သုံးျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ ဩဇာသုံးျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားလၽွင္ တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။