ေမာင္းမကန္႐ြာတြင္ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ ဖြင့္မည္

0
467

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းမကန္ ႐ြာတြင္ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ (ေက်းလက္ ဘဏ္ခြဲ) ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အေဆာက္အဦး ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား ျပင္ဆင္ ခန္႔ထား မႈ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးေနၿပီဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ တာဝန္ရွိသူထံမွ သိရ သည္။

kabaryadanabank

ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရန္ ဗဟိုဘဏ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလၽွာက္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရသည္ႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ဘဏ္ခြဲ မန္ေနဂ်ာက ဆိုသည္။
ေမာင္းမကန္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ တစ္ေလၽွာက္ ေက်း႐ြာမ်ားသည္ ေရလုပ္ ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ကို အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္သို႔ တင္ပို႔ေသာ ေၾကာင့္ ေငြျပန္လႊဲသည့္အခါ အဆင္ေျပ ေစရန္ ရည္႐ြယ္ဖြင့္လွစ္ရေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လည္း ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။