ျပိဳလဲ ကူတြဲ ရွံုး မဲ မမဲေၾကး

0
475

စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားလာတိုင္း ထားဝယ္ ေ႐ႊဝယ္သီရိစကိတ္ကြင္းသို႔ သြားၾကည့္ ျဖစ္သည္။ စကိတ္စီး လူငယ္ေလးမ်ား၏ လွပေသာ ခံယူခ်က္ စိတ္ထားေလးမ်ားကို တေမ့တေျမာ ေငးေမာရျခင္းကို ခုံမင္ မိ၏။


ကြင္းထဲတြင္ အခ်ိန္မေ႐ြး လဲက် ႏိုင္ေသာ ” စကိတ္” ဟုေခၚသည့္ ဘီးတပ္ ဖိနပ္စီးသူမ်ားက အ႐ြယ္စုံ။ ငါးႏွစ္သား ကေလးအ႐ြယ္မွ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ထိ။ က်ား၊ မ၊ ေယာက္်း လ်ာအျပင္ မိန္းမလ်ာမ်ားပါ တကယ့္ကို အေရာင္အေသြးအစုံ။ တခ်ိဳ႕က ကၽြမ္းက်င္ လွပစြာ စီးႏိုင္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕က ခဏခဏ လဲက်၏။ သို႔ေသာ္..၊ လဲက် တိုင္း ကုန္းထႏိုင္ ၾကစၿမဲ..။
လူစည္ကားသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ ယင္း စကိတ္ကြင္းငယ္ေလးထဲတြင္ တိုးတိုးေဝွ႔ေဝွ႔။ စီးသူအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္မိ ၏။ တိုက္မိ၏။ ကစဥ့္ကလ်ား လဲက် တတ္၏။ ထိုအခါ ေဖးမကမ္းေပးေသာ လက္မ်ား ၿပိဳင္တူေရာက္လာတတ္ၾက စၿမဲ..။ က်ား၊ မ၊ ကေလး၊ လူႀကီး၊ မိန္းမလ်ာ မခြဲျခား..။ သူစိမ္း၊ ၿပိဳင္ဘက္ ဆန္းစစ္ခ်က္မရွိ..။ ၿပိဳလဲသူတိုင္းကို ကူတြဲ ျပန္ထူၾက၏။ သူတို႔ေလးေတြ အခ်င္းခ်င္း အရင္က မသိကၽြမ္းဖူး ေသာ္လည္း စကိတ္ကြင္း အတြင္း၌ကား ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေလ၏။

min-khaint-article
သူတို႔သည္ အဖြဲ႕လိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္း ေကာင္း ၿပိဳင္စီးတတ္၏။ ထြင္စီးတတ္၏။ ႐ႈံးတတ္၏။ ႏိုင္တတ္၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မည္သည့္အခါမွ ေလွာင္ေျပာင္ေလ့မရွိ။ သေရာ္သံ မၾကား ဖူး။ ၿပိဳလဲက်တိုင္း ကူတြဲၾကစၿမဲ..။ သူတို႔ သည္ အ႐ႈံးကို ၾကည္ျဖဴစြာ ခံယူစၿမဲ..။

ယင္း ျမင္ကြင္းေလးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကြင္းအျပင္မွ ၾကည့္႐ႈအားေပးသူတိုင္း ထံသို႔ ကူးစက္၏။ ပီတိျဖစ္ေစ၏။ ထိုစကိတ္ကြင္းေလးထဲမွ ေမတၱာ ေရာင္ ျပန္မ်ား ျဖာထြက္ေနေလ၏။ အျခားအျခားေသာ ၿပိဳင္ကြင္းမ်ား၊ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ယင္းစကိတ္စီးလူ ငယ္ေလးမ်ား၏ၿပိဳလဲသူ ကူတြဲသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏိုင္အ႐ႈံးကို ၾကည္ျဖဴ ႏွစ္လိုစြာ လက္ခံတတ္သည့္ ယဥ္ေက်း မႈမ်ား ထြန္းကားေစခ်င္မိသည္။
အထူးသျဖင့္..၊ အနာဂတ္ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအတြက္ အေရးပါ လွေသာ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ၿပိဳင္ပြဲဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလုံး..၊ ထိုစကိတ္သမားေလးမ်ားထုံး ႏွလုံးမူေစလိုပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး ေဖာ္ျပခ်ိန္ဆိုလၽွင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးပါၿပီ။ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အသီးသီး၏ မဲစာရင္း ရလဒ္မ်ားလည္း ထြက္ေနေလာက္ပါၿပီ။ မဲမ်ားသူ အႏိုင္ယူစနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲ ပထမရသူမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္..၊ ယင္းအေျဖက မေသခ်ာေသး..။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားအရ ႐ႈံးသူမ်ားက ႏိုင္သူမ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္း လာႏိုင္ပါသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဥပေဒအရ ေစာဒက တက္ခြင့္ ကိုယ္စီ ရွိေနပါသည္။

ယင္းဥပေဒကို တရားမၽွတေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ ပါသည္။ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ လိမ္လွည့္ ေကာက္စဥ္း တရားမဲ့ျပဳက်င့္ အႏိုင္ယူ သြားသူမ်ားကို သက္ေသအေထာက္ အထား ခိုင္လုံစြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျဖဳတ္ ခ်ႏိုင္၍ သေဘာေတြ႕လွပါသည္။ မဲဆႏၵ ရွင္မ်ားႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္သူအားလုံး ကလည္း ျပည္သူ႕ဆႏၵအမွန္ ေပၚေပါက္ ေရးအတြက္ သက္ေသလိုက္ကာ အေရး ဆိုေပးခြင့္ ရၾကမည္ ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္..၊ ယင္းဥပေဒသည္ ႐ႈံးနိမ့္သူတိုင္းအတြက္ ႐ႈံးမဲ မဲႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ေနျပန္၏။ ေအာက္ လုံးညစ္လုံးမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ(အမ်ားစု၏) ဆုံးျဖတ္ခ်က္(ဆႏၵ)ကို ေျခဖ်က္ပစ္ႏိုင္ ေသာ ဥပေဒအျဖစ္ အသုံးခ်လာႏိုင္၏။

အႏိုင္ရသူအေပၚ မ႐ႈစိမ့္ႏိုင္႐ုံျဖင့္ စာမဖြဲ႕ေလာက္(က်ဴးလြန္သူအတြက္ေရာ ခံရသူအတြက္ပါ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိ)ေသာ အမွားကြက္ေလးမ်ားကို ေခ်ာင္း ေျမာင္းကာ(သို႔မဟုတ္) ျပစ္မႈ မေျမာက္ ေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီးကာ ျပည္သူ႕ ေထာက္ခံမႈ အစစ္အမွန္ကို လုပ္ႀကံ လာႏိုင္၏။
ယင္းသို႔ ကန္႔ကြက္ခံရပါက ကန္႔ ကြက္ခံရသူတိုင္းက အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ ခံကာ တရားရင္ဆိုင္ ထုေခ်ရေတာ့မည္။ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ဝိုင္း ဝန္းကာကြယ္ေပးၾကရေတာ့မည္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ အလုပ္႐ႈပ္ၾကရေတာ့မည္။ ထိုသို႔ တရား ရင္ဆိုင္ေနရမ်ားသည္ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳမည့္ အခ်ိန္မ်ား ဆုံး႐ႈံးကုန္ေတာ့သည္။ ျပည္ သူတိုင္း နစ္နာရပါသည္။
ယင္းသို႔ ေစတနာအမွားျဖင့္ ကန္႔ ကြက္သူမ်ား သတိထားသင့္သည္မွာ..၊ အကယ္၍ မိမိတို႔၏ ကန္႔ကြက္မႈ ႐ႈံး နိမ့္ခဲ့လၽွင္ ႏွစ္ခါ႐ႈံးျဖစ္ကာ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အဖတ္ျပန္ဆယ္ႏိုင္ရန္ လမ္းမျမင္ေတာ့..။

ထို႔အတူ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို သတ္ ျဖတ္ၿပီးမွ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္ ျပည္သူတို႔ ေအာ့ႏွလုံး နာၾကလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႕ ဆႏၵကို မေတာ္တေရာ္ စိတ္ထားျဖစ္ ေဖာက္ဖ်က္ လွည့္ျဖားတတ္သူကို ျပည္သူတို႔ ခြင့္လႊတ္ၾကမည္ မဟုတ္။ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ်ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သမိုင္းမလွျဖစ္ကာ လူၾကားပင္ မတိုးႏိုင္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ မဲအမ်ားဆုံး ရသူ ျပဳတ္က်လၽွင္ ဒုတိယ မဲမ်ားသူ အႏိုင္ရသလို ဒုတိယရသူ ျပဳတ္လၽွင္ တတိယ ရသူအႏိုင္ ျဖစ္၏။ ယင္းသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း မခံခ်င္ စိတ္ျဖင့္ သူ႕ငါတိုင္ ငါ့သူတိုင္..၊ ဆင့္ ကဲဆင့္ကဲ ျပဳတ္ကုန္ပါက လႊတ္ေတာ္ တက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္မက်န္ေတာ့ မည္ပင္ စိုးရိမ္ရပါသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားကို ပါတီအသီး သီးမွ ႀကိဳတင္ တြက္ဆမိၾကဟန္ တူ၏။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလုံးမွ၂၀၁၅ ခု၊ ဇြန္ ၂၆ တြင္” ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ က်င့္ဝတ္” လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ဖူး ပါသည္။ ထိုက်င့္ဝတ္၏ အဓိကအႏွစ္ သာရမွာ အျငင္းပြားမႈမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ေရး ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္..၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ တစ္ေလၽွာက္လုံး ယင္းက်င့္ဝတ္သည္ စာ႐ြက္ေပၚတြင္သာ တည္၏။ အျပင္ တြင္ သက္ဝင္မႈ မေတြ႕ရ..။ လိုက္ နာရန္ထုတ္ျပန္ေသာ”ဥပေဒ”မ်ားကိုပင္ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုကာ ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ ျပဳမူက်င့္ႀကံေနၾကခ်ိန္တြင္..၊    ေစာင့္ထိန္းရန္သာ ရည္႐ြယ္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို အေရးမလုပ္ၾကသည္မွာ မဆန္း။

ယင္းသို႔..၊ ပါတီအားလုံးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ”တရားဝင္ က်င့္ဝတ္” ကိုပင္ မ်က္ကြယ္ျပဳထား ၾကေသာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းက်င့္ ဝတ္တြင္မပါေသာ ႐ႈံးသူကို တြဲထူေရး ( WIN WIN သီအိုရီ) ကိုကား အိပ္ မက္ထဲပင္ ထည့္မက္ၾကလိမ့္မည္ မထင္..။
သို႔ေသာ္..၊ ဒီမိုကရက္တစ္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ ႐ႈံးသူ (ယွဥ္ၿပိဳင္ ဘက္)မ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳရလိမ့္မည္။ မဲရလဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ လူထု ေထာက္ခံမႈကို တြက္ဆၿပီး သူ႕နယ္ပယ္ အလိုက္၊ သူ႕အခန္းက႑အလိုက္ (ျပည္ သူလူထုအတြက္)အသုံး ခ်ရလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႕အက်ိဳး ေရွး႐ႈကာ ထိုက္သင့္ေသာ တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ လက္တြဲႏိုင္ရပါမည္။

႐ႈံးသူကူတြဲ ႐ႈံးမဲ မမဲေရးအတြက္ စကိတ္စီးသူမ်ားထုံး ႏွလုံးမူရန္ အထက္ တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးပါၿပီ..။ ကေလးငယ္ေလး မ်ားေလာက္ပင္ မရင့္က်က္ၾကလၽွင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခုံသည္ ရွက္စ ဖြယ္ျပယုဂ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ျဖစ္ႏိုင္ လၽွင္ ၂၀၁၅ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူအားလုံးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးသမားဆို သူအားလုံးကို စကိတ္ကြင္းသို႔ တစ္ ေခါက္မၽွ သြားၾကည့္ၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုလွသည္။
ထိုစကိတ္ကြင္း၌..၊ ခဏခဏ ျပန္ထေနေသာ ငါးႏွစ္ သားေလးမ်ားက ယုံၾကည္ခ်က္ ေပ်ာက္ ကြယ္ အားေလၽွာ႔လွည့္ျပန္လုလု ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္လမ္းျပေပးပါလိမ့္ မည္။

က်ား၊ မ၊ ကေလး၊ မိန္းမလ်ာမေ႐ြး ၿပိဳလဲသူတိုင္း ထူတြဲတတ္ေသာ လက္ မ်ားက နက္႐ႈိင္းလြန္းေသာ ဒဏ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ သေဘာထား မႀကီးႏိုင္ ျဖစ္ေနသူမ်ားအား ေျဖသိမ့္ပါလိမ့္မည္။
သူစိမ္း မိတ္ေဆြ မေ႐ြး ကူတြဲေဖးမ သင္ျပေပးတတ္ေသာ လူငယ္ေလးမ်ားက အတၱတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးပါလိမ့္မည္။
စကိတ္အစြမ္းျပၿပိဳင္ပြဲေလးမ်ားမွ လဲက်သူအတြက္ ထြက္က်လာေလ့ရွိေသာ လက္ခုပ္သံမ်ားက တစ္ဖက္သား႐ႈံး နိမ့္မႈေပၚ ေလွာင္ေျပာင္လိုသူမ်ားကို သိမ္ေမြ႕စြာ ႏႈတ္ဆက္ေနပါလိမ့္မည္။

ႏွစ္ေယာက္တြဲ သုံးေယာက္တြဲ အစြမ္းျပပြဲေလးမ်ားက ႐ႈံးသူကို ပုတ္ထုတ္ခ်င္ၾကေသာ စိတ္ထားမ်ားအား ခဝါခ် ေပးပါလိမ့္မည္။ ထိုရပ္ဝန္းတြင္ မည္သူမၽွ သင္ၾကားပို႔ခ်ထား ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူ႕နီတိမ်ား ရင့္သန္စြာ ထုံကူးေၾကာင္း ၾကည္ႏူး ဖြယ္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။
ယင္းစကိတ္ကြင္းသို႔ အျမန္ဆုံး သြားၾကည့္သင့္သူမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ ႐ႈံးလၽွင္ ကန္႔ကြက္မည္ဟု ယတိျပတ္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
စကိတ္ၿပိဳင္ပြဲၿပီးတိုင္း ႐ႈံးသူႏွင့္ ႏိုင္သူ ႏွစ္ဦးစလုံး ၿပဳံးေပ်ာ္စြာ လက္ဝါး ႐ိုက္သံမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ၾကားရပါလိမ့္မည္။ ႐ႈံးသူက အ႐ႈံးကို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံကာ ေနာက္ၿပိဳင္ ပြဲအတြက္ ထပ္မံျပင္ဆင္ၾကပုံမ်ားကိုပါ လက္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။

အႏိုင္အ႐ႈံးသည္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု၏ ထြက္ေလ့ထြက္ထ အေျဖတစ္ခု သာ ျဖစ္၏..။ ဘ၀၏ အဆုံးအျဖတ္ပြဲ မဟုတ္။ အေရးႀကီးသည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ကာ တိုင္းျပည္ေရွ႕ေရးအတြက္ ႐ႈံးသူႏိုင္သူ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္တြဲသြားရန္သာ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အၿမဲတမ္း ရန္သူ၊ အၿမဲတမ္းမိတ္ေဆြဟူ၍ မရွိ။
ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ ႐ႈံးသူႏိုင္သူ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားလုံး၏ သေဘာထားႀကီးမႈကို ျပည္သူတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါလိမ့္မည္။