မြန္တြင္ ရုတ္တရက္ တင္းမာမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ မဲရုံအမ်ားစုတြင္ တပ္မေတာ္ လံုျခံဳေရး ယူမည္

0
406

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ႐ုတ္တရက္တင္းမာမႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မဲ႐ုံအမ်ားစု လံုျခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ လံုျခံဳေရး ယူေပးမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းပြဲ၌ တင္းမာမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ မဲ႐ုံ ၉၂ အနက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား မလံုေလာက္၍ မဲရုံ ၆၇ ရုံအတြက္ တပ္မေတာ္မွ လံုျခံဳေရး အကူအညီ ရယူသြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုတိယျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေသာင္းဝင္းက ေျပာသည္။

“မၿငိမ္းခ်မ္းလို႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး ၿငိမ္းခ်မ္းပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ မဲ႐ုံ ၉၂ ႐ုံထဲက ၆၇ ႐ုံအတြက္ ဒါကို တပ္မေတာ္အင္အား ေတာင္းယူေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု ရဲမွဴးႀကီး ေသာင္း၀င္းက ဆိုသည္။

႐ုတ္တရက္တင္းမာမႈျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မဲ႐ုံမ်ားသည္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲ႐ုံ ၂၁ ႐ုံ၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ႐ုံ၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅၀ ႐ုံ၊ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅ ႐ုံ၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၇ ႐ုံႏွင့္ သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅ ႐ုံ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းမဲ႐ုံမ်ား တည္ရွိရာေဒသသည္ မြန္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား လႈပ္ရွားသြားလာသည့္ ေနရာေဒသလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္း၌ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁၅ သိန္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ႐ုံ ၉၁၉ ႐ုံရွိကာ ၄င္းအနက္ တပ္တြင္းမဲ႐ုံ ၄၇ ႐ုံ ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မြန္ျပည္နယ္တြင္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းရြာအုပ္စု ၆ အုပ္စုႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းရြာအုပ္စု ၃ အုပ္စု စုစုေပါင္း ေက်းရြာအုပ္စု ၉ အုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုတခု၌သာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိဟု မြန္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ တာဝန္ခံအရာရွိ ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ေျပာသည္။