ထား၀ယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၀၀ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ မဲရုံ ၅၀ ေက်ာ္ရွိ

0
384
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ ေကာ္မရ်င္ ရုံးတစ္ခုတြင္ ႀကိဳတင္မဲ ထည့္ေနသူမ်ား ဓာတ္ပံု - ေအာင္သူ/ Dawei Watch

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၀၀ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ မဲရုံ ၅၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲရ ံု၈၉ ရံုရွိသည့္အနက္ မဲဆႏၵရွင္ ဦးေရ ၆၀၀ႏွင့္ ၁၀၀၀ၾကားရွိ မဲရံု ၂၄ ရံု၊ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၀၀ႏွင့္ ၁၅၀၀ၾကားရွိမဲရံု ၂၉ရံု၊ မဲဆႏၵရွင္ ၁၅၀၀ႏွင့္၂၀၀၀ၾကားရွိမဲရံု ၁၆ရံု ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ၂၀၀၀ႏွင့္အထက္ ရွိေသာမဲရံု ၈ ရံု (အမက ဆန္းခ်ီ တြင္ ၃၂၁၂ဦး)ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ စာရင္းအရ သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ ေကာ္မရ်င္ ရုံးတစ္ခုတြင္ ႀကိဳတင္မဲ ထည့္ေနသူမ်ား ဓာတ္ပံု - ေအာင္သူ/ Dawei Watch
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ ေကာ္မရ်င္ ရုံးတစ္ခုတြင္ ႀကိဳတင္မဲ ထည့္ေနသူမ်ား
ဓာတ္ပံု – ေအာင္သူ/ Dawei Watch

တစ္မိနစ္လွ်င္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးႏွဳန္းျဖင့္မဲေပးမည္ဆိုပါက တစ္နာရီတြင္ ၆၀ဦးႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ ၁၀နာရီအတြင္း မဲဆႏၵရွင္ ၆၀၀ဦးသာ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးခ်ိန္မေလာက္မည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ(ဗဟို)ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးရာဇာစိုးက ေျပာသည္။

“မဲေပးခြင့္ရွိၿပီး အခ်ိန္မရလို႕ မဲေပးခြင့္ မဆံုးရွဳံးေစခ်င္ဘူး”ဟု ဦးရာဇာစိုးက ဆိုသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကမူ မဲေပးမည့္သူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ မဲရုံမ်ား အတြက္ မဲရုံ ၀န္ထမ္းတိုးခ်ေပးသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

“မဲရံု၀န္ထမ္းအင္အားကို မူလထက္၉ဦးထိ တိုးျမင့္ခ်ထားေပးမယ္”ဟု ၿမိဳ႕နယ္ေရြး/ေကာ္ဥကၠဌ ဦးစိုးလြင္ ကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ရက္တြင္ မဲရံုကို နံနက္ ၆နာရီမွ ညေန ၄နာရီ အထိဖြင့္လွစ္ေပးထားရမည္ျဖစ္ျပီး ညေန၄နာရီအခ်ိန္ မဲရံုပရိ၀ုဏ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအားလံုး မဲေပးခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။