ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ တစည ကၽြန္းစု ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္ တရားစြဲမည္

0
515

အျခားပါတီမ်ား၏ တံဆိပ္သုံးစြဲသည္ဟုဆုိကာ တုိင္ၾကားသည့္ ကိစၥကုိ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရခဲ့ဘဲ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး ပါတီ (တစည) လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္ တရားစြဲရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းလြင္သည္ မဲဆြယ္စည္းရုံးရာတြင္ အျခားပါတီမ်ား၏ လိုဂိုတံဆိပ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ အသံုးျပဳသည္ဟုဆိုကာ တစည ပါတီမွ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္စိုးမိုးက စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ၿမိတ္ခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတုိ႔က ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္ျခင္းမရွိဘဲ ထုိသုိ႔ တရားစြဲရန္ အထိျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးပြဲႏွစ္ႀကိမ္စလုံးသုိ႔ လက္ရွိ တုိင္းေဒသႀကီး စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံေရး ၀န္ႀကီးလည္း ျဖစ္သူ ဦးသိန္းလြင္တက္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ၎၏ကုိယ္စား ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလင္းေမာင္ေအးသာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

“ဦးသိန္းလြင္က သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေၾကာင္းအရပဲ ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရပဲ သြားမွာပါ”ဟု ဦးလင္းေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ဂုဏ္သိကၡာညွိႏႊမ္းေစမႈျဖင့္ ဦးသိန္းလြင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္က ဦးေက်ာ္စုိးမုိးကုိ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ တရားစြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ပလပ္ခံထားရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ခရုိင္တရားရုံးတြင္ ထပ္မံတရားစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပလပ္ခံရပါက တုိင္းတရားရုံးတြင္ တရားစြဲဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလင္းေမာင္ေအးကဆုိသည္။

ဦးေက်ာ္စုိးမုိးကမူ ဦးသိန္းလြင္ကုိ ပါတီတံဆိပ္ အလြဲသုံးစားျပဳမႈျဖင့္ တရားစြဲသြားမည္ဟု ဆုိထားသည္။

“ပါတီရဲ႕လိုဂို (တံဆိပ္) ေတြကို သံုးတာက ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ ညိွသလဲဆိုတာ မေတြ႔ပါဘူး။
အလႊဲသံုးစားလုပ္ရင္လည္း အလြဲသံုးစားလုပ္တဲ့ အမႈနဲ႕တရားစြဲလို႔ရပါတယ္”ဟု
ၿမိတ္ ခရိုင္ဥပေဒအရာရိွ ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

“ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဥပေဒေၾကာင္းအရသြားမယ္ဆိုတဲ့ အတြက္ တရားရံုးမွာပဲ ေျဖရွင္းၾကပါ”ဟု ဦးလွထြန္းက ဆက္ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းပဲြတြင္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု၏ ကိုယ္စားေလာင္းဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းအပါအဝင္ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္တစ္ခုမွ မဲစာရင္းေဖာင္းပြမႈမ်ားရိွေနျခင္းႏွင့္ စည္းတံဆိပ္တြင္ မင္ယိုေနသည့္ကိစၥတို႔အျပင္ အျခားကိစၥတစ္ခ်ိဳ႕တို႔ကို ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။