မြန္ျပည္နယ္တြင္ သံုးရက္အတြင္း လူ ၃၅၀၀ ႀကိဳတင္မဲေပး

0
428

မြန္ျပည္နယ္တြင္ သံုးရက္အတြင္း၌ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးသူ ၃၅၀၀ ဦးေက်ာ္ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၏ စာရင္းဇယားအရ သိရသည္။

ႀကိဳတင္မဲ စတင္ေပးရမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးသူ ၃၀၅၃ ဦးရွိၿပီး ဗမာတိုင္းရင္းသားအတြက္ ၃၈၀ ဦး၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ၁၅၂ ဦးႏွင့္  ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အတြက္  ၁၅ ဦးရွိသည္။

သံုးရက္အတြင္း ျပည္နယ္အလိုက္ ႀကိဳတင္မဲေပးသူစာရင္းေပးသူမ်ားစာရင္းတြင္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႔နယ္သည္ အမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္မဲေပးသူ ၁၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးရမည့္ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ထိ ႀကိဳတင္မဲေပးသူ နည္းပါးၿပီး အခ်ဳိ႔ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာေကာ္မရွင္အခြဲ႐ုံးတို႔တြင္ ႀကိဳတင္မဲလာေပးသူ တစ္ဦးမွ် မရွိေသးသည့္ မဲ႐ုံမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္႐ုံးတို႔ထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက ျပည္ပက ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့လူက ၆ ေယာက္ရွိတယ္။ ရပ္/ေက်း႐ုံးမွာ လာေပးတဲ့ ႀကိဳတင္မဲကေတာ့ ၂ ေယာက္ပဲရွိေသးတယ္။ ၆ ရက္ ၇ ရက္ေန႔က်ရင္ေတာ့ လာေပးတဲ့လူမ်ားမယ္ထင္တယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ မႏၲေလးရပ္ကြက္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းသန္းက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္မွာေတာ့ ပံုစံ (၁-၁) ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည့္သူ ၆၇ ဦး၊ ပံုစံ (၁-၂) တြင္ ၉၂၁ ဦးႏွင့္ ပံုစံ (၁-၃) ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည့္သူ ၃၀၃ ဦး ရွိသည္ဟု ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲထံမွ သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ ေရႊေတာင္ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကလည္း “၂ ရက္ေန႔ထိ က်ေနာ္တို႔မွာ ႀကိဳတင္မဲလာထည့္တာ တေယာက္မွ မရွိေသးဘူး၊ ႀကိဳတင္မဲ လာထည့္ၾကဖို႔ေတာ့ ႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ပံုစံ(၁-၁) သည္ ျပည္တြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ပံုစံ ၁၅ ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၊ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ား၊ ေဆး႐ံုသို႔တက္ေနသည့္ အတြင္းလူနာမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ပံုစံ(၁-၂) သည္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ေရာက္ေနသည့္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္အတူေန အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားႏွင့္ ပံုစံ(၁-၃) သည္  ပံုစံ ၁၅ ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေရာက္ေနသူမ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖစ္သည္။