လူ႐ႊင္ေတာ္ ပန္းသီးႏွင့္ ဟားေလး ဘုတ္ျပင္း အင္န္အယ္လ္ဒီ အတြက္ မဲဆြယ္

0
440

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္က လူ႐ႊင္ေတာ္ ပန္းသီးႏွင့္ ဟားေလးတို႔က ေကာ့ေသာင္း အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီ အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


လူ႐ႊင္ေတာ္ ပန္းသီးႏွင့္ ဟားေလး တို႔ ႏွစ္ေယာက္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆီအုန္း အလုပ္သမား အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည့္ ပိုေကာင္း ဆီအုန္းကုမၸဏီႏွင့္ ကရသူရိၿမိဳ႕နယ္ တို႔ တြင္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနီးအနားရွိ ေက်း႐ြာ အခ်ိဳ႕တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေဟာေျပာၿပီး ႏိုဝင္ဘာ လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေဟာေျပာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီမွ သိရ သည္။
” လာမဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု အတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးၾကဖို႔၊ မဲေပးနည္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာ တာေတြ ျပည္သူေတြ သိေအာင္  အဓိက ထား ေဟာေျပာ သြားမယ္” ဟု လူ႐ႊင္ေတာ္ ပန္းသီးက ဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ ေန႔က ၿမိတ္ႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕တို႔တြင္ လူ႐ႊင္ ေတာ္ ေဗလု၀မွလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။