အသိေပးခ်ိန္ကပ္၍ ဒိုးပတ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အဖြဲ႕နည္းဟုဆို

0
377

ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ ရက္ပိုင္း လိုသည့္အခ်ိန္မွ ဒိုးပတ္အဖြဲ႕မ်ားကို အသိေပးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ထားဝယ္႐ိုးရာ သပိတ္ေမၽွာပြဲေတာ္တြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပသည့္ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒိုးပတ္အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕သာဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဒိုင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္။


ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရမည္ကို ေအာက္တိုဘာ လ ၂၃ရက္ေန႔မွ ဒိုးပတ္ အဖြဲ႕မ်ားကို အသိေပးခဲ့ရသည္ဟု ဒိုင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။
ယင္းသို႔ ရက္ကပ္မွ သိရသျဖင့္ ဒိုးပတ္အဖြဲ႕မ်ားက သံခ်ပ္ကို မၿပိဳင္ ႏိုင္ၾကဘဲ ထားဝယ္႐ိုးရာေတးသီခ်င္းႏွင့္ သပိတ္ေမၽွာပြဲေတာ္အေၾကာင္း စပ္ဆို ထားေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္သာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
” ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆုံး ၁၅ရက္ ႀကိဳတင္ အသိေပးဖို႔ လိုတယ္” ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။
ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ အနီးကပ္မွ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည့္အတြင္ ယင္းသို႔ ရက္ ကပ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္စားျပင္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာသည္။
ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲကို  ၾကက္စားျပင္ ရပ္ကြက္မွ အားသစ္ လူငယ္ဒိုးပတ္အဖြဲ႕၊ ေ႐ႊဒိုးေမာင္ေမာင္ဒိုးပတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပိႏၷဲ ေတာရပ္ကြက္ နတ္မင္းႀကီးေလးပါး ကိုယ္စားျပဳ ဓမၼသဂၤါဟလူငယ္ဒိုးပတ္ အဖြဲ႕တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။
၂၀၁၃ခုႏွစ္က ထားဝယ္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ သပိတ္ေမၽွာပြဲေတာ္တြင္ ဒိုးပတ္ၿပိဳင္ပြဲကို ျပဳလုပ္ရာ ဒိုးပတ္အဖြဲ႕ ၄ဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ဘ႑ာေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ဒိုး ပတ္ၿပိဳင္ပြဲကို မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေပ။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဒိုးပတ္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ေက်ာ္ ရွိသည္။