ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီမ်ားမွအမႈတြဲ ၄ ခုတိုင္ၾကား

0
514

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံသို႔ ပါတီ မ်ားမွအမႈတြဲ ၄ ခုတိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ ဝင္းထံမွ သိရသည္။

တိုင္ၾကားစာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႐ုံးတြင္ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီက ပါတီအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေခၚယူၫွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္ စားေလာင္းဦးသိန္းလြင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲ အျခားပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုကာ တစည ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္စိုးမိုးကတိုင္ ၾကားထားေၾကာင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္မွသိရသည္။
“အျခားပါတီ(လိုဂို)တံဆိပ္မသုံး ရဘူးဆိုတာ ဘယ္နည္းဥပေဒမွ မျပ ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ ဘာမွလုပ္လို႔မရ ဘူး” ဟု ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီမွ ဥပေဒအရာရွိ ဦးေဝၿဖိဳးေအာင္က ေျပာ သည္။

ပါတီတံဆိပ္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္စိုးမိုး က ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးရမည္ဆိုသျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းၫွိႏႈိင္း ပြဲမွ သိရသည္။
ဒုတိယ တိုင္ၾကားမႈမွာသိကၡာက် ေအာင္ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုကာ ဦးသိန္း လြင္မွ တစညပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္စိုးမိုးအား တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ ေလၽွာက္ထားသည့္အမႈျဖစ္ၿပီး တရား ႐ုံးကသာ ဆုံးျဖတ္လိမ့္မည္ဟု ဦးေဝၿဖိဳး ေအာင္က ေျပာျပသည္။
တတိယ တိုင္ၾကားစာမွာ အင္အယ္ လ္ဒီမွ တႏိုင္ငံလုံး ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ေျပာင္း လဲခ်ိန္တန္ၿပီအေခြတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား အေမးအေျဖျပဳလုပ္သည့္အခန္း၌ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အၾကည္အၫိုပ်က္ေစသည့္ စကားမ်ားႏွင့္ ၈၈ အေရးအခင္း၊ ၂၀၀၇ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဗိုလ္ႀကီး ေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ အၫိုပ်က္ေစသည့္ဗီဒီယိုတို႔ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အင္အယ္လ္ဒီက ျဖန္႔ေဝ ထားသည္ဟုဆိုကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္ၾကားစာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ကၽြန္းစုအင္အယ္လ္ဒီ ဥကၠ႒ပါ အမႈေဆာင္ ၅ ဦးတို႔က ပါတီက ႏုတ္ထြက္ျခင္းကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ထားသည့္ အေခြမ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျဖန္႔ေဝေနေၾကာင္းကို အင္အယ္လ္ဒီက ျပန္လည္တိုင္ၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အျပန္အလွန္တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝင္းမွ ႏွစ္ဖက္စလုံး အေခြမ်ား ကိုျဖန္႔ျဖဴး ေနျခင္းမွရပ္တန္႔ေပးၾကရန္ၫွိႏႈိင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီႏွစ္ခုစလုံး မွတိက်တဲ့အေျဖကို ျပန္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းပြဲမွသိရသည္။
” ]ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ အေခြက တစ္ႏိုင္ငံလုံးျဖန္႔ေနတာပါ က်န္တာပါေန တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ မသိပါဘူး” ဟု ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အင္အယ္လ္ဒီေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးသိန္းတန္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ကပါးေက်း ႐ြာမွ အင္အယ္လ္ဒီပါတီဝင္တစ္ဦးမွ ဦးသိန္းလြင္အား သိကၡာက်ေအာင္ေျပာ ဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုကာဦးသိန္းလြင္၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေကာ္မရွင္သို႔တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။
” ဒီကိစၥကႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္းရမွာ ပါ။တဖက္ေနေတာင္းပန္လိုက္ရင္ ေျပ လည္သြားမွာပါ”ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာက္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါ ၫွိႏႈိင္းစည္းေဝးပြဲတြင္ ပါတီအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တစညပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး ေက်ာ္စိုးမိုးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းလြင္မွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေနသည္ဟုဆိုကာ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။