မြန္တြင္ လၽွပ္စစ္မီး မရွိသည့္ မဲ႐ုံ သုံးရာေက်ာ္အတြက္ ဂ်ပန္မွ မီးအိမ္လႉ

0
487

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ လၽွပ္စစ္မီး မရွိသည့္ မဲ႐ုံ ၃၃၄ ႐ုံအတြက္ ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားက လၽွပ္စစ္ မီးအိမ္မ်ား ေပးပို႔ လႉဒါန္း ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ မဲ႐ုံ ၉၁၉ ႐ုံရွိသည့္အနက္ လၽွပ္စစ္မီး မရွိ သည့္ မဲ႐ုံ ၃၃၄ ႐ုံအတြက္ မဲ႐ုံ တစ္႐ုံလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးအိမ္ ၂ လုံး ႏႈန္းျဖင့္ ေပးပို႔ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။အဆိုပါ မီးအိမ္မ်ားသည္ လၽွပ္စစ္ မီးျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္သလို ဘတၳရီျဖင့္ အားသြင္းၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသုံးျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲအဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံအရာရွိ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
” လၽွပ္စစ္မီးရွိတဲ့ မဲ႐ုံေတြမွာလဲ အေရးေပၚ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ မီး စက္ အေသးေလးေတြလဲ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” ဟု ဦးထင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲအေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္မီးကို မဲ႐ုံမ်ား အတြက္ သာမက ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ ေနရသည့္ ရပ္ / ေက်းေကာ္မရွင္႐ုံးမ်ား အားလုံး လုံေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ရန္ မြန္ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း အကူအညီ ေတာင္းထားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ သည္။
ယင္းအျပင္ အေရးေပၚ အေန အထားအတြက္ မဲ႐ုံတိုင္းတြင္ အရန္ မီးစက္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ ထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မဲ႐ုံ ၉၁၉ ႐ုံရွိကာ ရပ္ ^ေက်းေကာ္မရွင္႐ုံး ၄၆၇ ႐ုံ ရွိ သည္ဟု ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ေျပာသည္။