မဲပုံးမ်ား လုံၿခဳံမႈ အားနည္းဟု ေကာ့ေသာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕ ေထာက္ျပ

0
354

လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အသုံးျပဳမည္ဟုဆိုသည့္ မဲပုံးမ်ား လုံၿခဳံမႈ အားနည္းသည္ဟု ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းတခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္က မဲပုံးလုံၿခဳံေရး စစ္ေဆးရန္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီ ဝင္တခ်ိဳ႕က ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးတြင္ မဲပုံး မ်ားစစ္ေဆးစဥ္ ယင္းသို႔ ေဝဖန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
” မဲပုံးမွာ ေရွ႕ေနာက္ ႏွစ္ခုပဲ လုံၿခဳံ ေရး ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္း ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး ေတာ့ မဲပုံးရဲ႕နံေဘးႏွစ္ဖက္ကေနၿပီး လက္ တစ္ေခ်ာင္း ဝင္ႏႈိက္လို႔ရတဲ့ အေနအထား ရွိေနတာက လုံၿခဳံမူ မရွိဘူး” ဟု ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးေက်ာ္သူက လက္ေတြ႕ျပသကာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကာင္း သိရသည္။
တက္ေရာက္လာသူမ်ားက မဲပုံး လုံၿခဳံေရးအတြက္ ပုံး၏ နံေဘးပတ္ လည္တြင္ တိတ္ကပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးတုတ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

” အခု တိုင္းေကာ္မရွင္ကို တင္ျပ ထားတယ္၊ တိုင္းေကာ္မရွင္ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ မႈကို ေစာင့္ေနတယ္၊ လမ္းၫႊန္မႈကို ေစာင့္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ေခၚေျပာ ေပးမယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဦးစီးမႉး ဦးထက္ ေခါင္ႏိုင္က ဆိုသည္။
တိုင္းေကာ္မရွင္ကလည္း ျပည္ ေထာင္ စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပ ေပးၿပီး ျပန္လမ္းၫႊန္မည္ဟု သိရသည္။