မြန္မဲဆႏၵရွင္မ်ား ဇေဝဇဝါ မျဖစ္ေအာင္ သင့္ေတာ္သည့္ မြန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စိစစ္ေ႐ြးထုတ္

0
486

ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မြန္ မဲဆႏၵရွင္ မ်ား မဲေပးရာတြင္ ဇေဝဇဝါမျဖစ္ေအာင္ သင့္ေတာ္သည့္ မြန္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၅ ဦးကို ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုအစည္း အေဝးႀကီးမွ လ်ိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ စိစစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မြန္ပါတီအသီး သီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္ မြန္တစ္သီး ပုဂၢလ ကိုယ္ စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁၁ ဦး အနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခြင့္ရွိသည့္ မဲဆႏၵ နယ္ ၅ ေန ရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅ ဦး ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းအစည္းအေဝးကို ေရးၿမိဳ႕ နယ္ရွိသံဃာေတာ္မ်ားမွ ကမကထလုပ္ ၿပီး မြန္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္ကာ ေရးေျမာက္ပိုင္း၊ ေရး ေတာင္ပိုင္း၊ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားႏွင့္ ဖာလိန္ ေဒသမွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ မြန္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ မြန္လူထု အင္ အား ၄၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သံဃာေတာ္အပါး ၅၂ ပါးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

” ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာ ၅ ေနရာပဲ ေ႐ြးခ်ယ္ ခံခြင့္ရွိတာကို မြန္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦး ျဖစ္ေနေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြ ဘယ္ သူ႕ကို မဲေပးရမလဲဆိုတာ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားပါ၊ တကယ္ သင့္ေတာ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးကို လူထုကေန လ်ိဳ႕ဝွက္မဲနဲ႔ စိစစ္ေ႐ြးထုတ္ လိုက္တာပါ” ဟု လြတ္လပ္ေသာ မြန္ အမ်ိဳးသား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ (M23) ျပန္ၾကား ေရးအရာရွိ မင္းမင္းႏြယ္က ေျပာသည္။

စိစစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားမွာ မြန္ ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ AMDP ပါတီမွ ႏိုင္ခ်မ္းတြဲ႕၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၇) အတြက္ AMDP မွ ႏိုင္ေအာင္ဘ (ေခၚ) ႏိုင္ေအာက္စား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၈) အတြက္ တစ္သီးပုဂၢလ ႏိုင္ေအာင္ဝင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) အတြက္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီMNP မွ ေဒါက္တာ မင္းစိုးလင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၂) အတြက္ AMDP မွ မိလဝီဟန္တို႔ ျဖစ္သည္။
၎လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၅ ဦးကို အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ လာၾကသည့္ေက်း႐ြာအသီးသီးမွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအနက္သက္ႀကီးပိုင္း၊ သတ္ လတ္ပိုင္း၊ သက္ငယ္ပိုင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အစရွိသည့္ အ႐ြယ္ေပါင္းစုံျဖင့္ တစ္႐ြာ လၽွင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးတို႔က လ်ိဳ႕ ဝွက္မဲေပးၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ေစခဲ့သည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈရလဒ္ကို မြန္ျပည္သူလူထုထံ ေရာက္ရွိ သြားရန္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာ သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေက်း႐ြာထံ ျပန္ လည္ သတင္းျဖန္႔ေဝသြားရန္လည္း အစည္း အေဝးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထားသည္။

ထို႔အတူ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၅ ဦး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္(M23) အဖြဲ႕က လည္းေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသအထိ မဲေပးမမွားေအာင္ မဲအသိပညာေပးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္ရွိသလို မြန္လူ ငယ္မ်ားလည္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္ေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္အားေပး သြားရန္လည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေရးၿမိဳ႕နယ္နည္းတူ သံျဖဴဇရပ္၊ က်ိဳက္မေရာ၊ မုဒုံ၊ ေခ်ာင္းဆုံႏွင့္ ေပါင္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုတို႔တြင္လည္း သင့္ေတာ္ရာ မြန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။”ေရးၿမိဳ႕မွာ လုပ္ေဆာင္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း ပါတီကိုယ္စား လွယ္ေတြတစ္သီးပုဂၢလေတြ ေထြျပားစြာ ရွိေနတာကို ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္ တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးကို စိစစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ စိတ္ဝင္တစားရွိေနပါတယ္၊ အျမန္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္ နယ္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကြန္ယက္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုေအာင္ျမင့္စိန္က ေျပာသည္။