အျခားပါတီမ်ား၏ တံဆိပ္သုံးစြဲမႈျဖင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အတိုင္ခံရ

0
453

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္တိုင္းရင္း သားမ်ား အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ဝါရစ္ ေက်း႐ြာ(ျမန္မာ)တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း ႐ုံးရာတြင္ အျခား ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အမွတ္ တံဆိပ္ မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔  တိုင္ၾကားလိုက္ သည္။


ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳမည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းလြင္ သည္ ယင္းေဒသခံ႐ြာသားမ်ားကို မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရးဆင္းစဥ္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေရးႏွင့္ မဲေပးပုံ / ေပးနည္းမ်ားကို သ႐ုပ္ ျပခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)တို႔၏ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ ေရးပါတီက တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါ တီမွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္စိုးမိုးက ေျပာၾကားသည္။

myeik_pkp
” ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကိုသာ တံဆိပ္ထုပါ။ အျခားပါတီေတြကို တံဆိပ္ထုရင္ ပယ္မဲ ျဖစ္တယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုသာ ဆႏၵမဲ ေပးလၽွင္ အမွန္ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး အဲဒီ (ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက ေျပာသြားျခင္း ျဖစ္တယ္ ” ဟု ဦးေက်ာ္စိုးမိုးက ဆိုသည္။
တိုင္ၾကားခ်က္ကို ခ႐ိုင္ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ လက္ခံ ရရွိၿပီး ျဖစ္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အရ စာ႐ြက္ ^ စာတမ္း ျဖန္႔ေဝမႈ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအရ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ တစ္သိန္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးလႈိင္ဘြားက ဆိုသည္။ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေရးကာလတြင္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိ ေၾကာင္း၊ မိမိပါတီမွအပ အျခား ႏိုင္ငံ ေရး ပါတီမ်ား၏ အမွတ္အသား / တံဆိပ္ မ်ားကို လုံး၀ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ၎ က ရည္ၫြန္း သည္။
ယင္း ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကို ေခၚယူၿပီး စိစစ္ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလႈိင္ဘြားက ေျပာ သည္။ကၽြန္းေပါင္း ရာခ်ီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ခက္ခဲၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မသမာမႈမ်ား အမ်ားဆုံး ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္း ထားသည္။