ထားဝယ္တြင္ CCTV ျပန္ျပင္ရန္ စီစဥ္

0
440

ထားဝယ္ၿမိဳ႕လမ္း ဆုံလမ္းခြမ်ား၌ တပ္ဆင္ထားၿပီး စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဝက္ခန္႔ မသုံးျပဳခဲ့သည့္ လုံၿခဳံေရး ကင္မရာမ်ားကို ျပန္လည္ အသုံးျပဳ ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း   International CCTV  Security Service ထံမွ သိရသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔၏ထားဝယ္ ၿမိဳ႕၌ တပ္ဆင္ထားေသာ လုံၿခဳံေရး ကင္မရာ ၃၂ လုံးမွာ ေရစိမ့္ ဝင္ၿပီး ဆားကစ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊  မိုးႀကိဳး ပစ္ခံရ ျခင္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မၿငိမ္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ႐ုပ္သံဖမ္းစက္ ၄ လုံးႏွင့္CPE လိုင္းဖမ္းစက္ ၂ လုံး တို႔ ေလာင္ ကၽြမ္း ခဲ့ရေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ ငန္းမွ လုံၿခဳံေရး ကင္မရာ တပ္ဆင္သူ ဦးႏိုင္မ်ိဳးသြင္က ေျပာဆိုသည္။
အဆိုပါကင္မရာမ်ားကို ထားဝယ္ ေလဆိပ္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးဝင္းႏွင့္ လမ္းဆုံလမ္းခြမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ မႈခင္းကိစၥရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္သည့္ အခါ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ တပ္ဆင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ပ်က္စီးေနေသာ ကင္မရာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔ အၿပီး ျပန္ျပင္သြားမည္ဟု ဦးႏိုင္မ်ိဳးသြင္က ဆိုသည္။