ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ ယခင္ ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာတစ္သန္းေက်ာ္ ပိုရ

0
480

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ (FOB) စစ္ေဆးေရး စခန္းမွ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ ကုန္တန္ခ်ိန္ နည္းေသာ္ လည္း ေဒၚလာတစ္သန္းေက်ာ္ ပိုရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီး ႒ာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ကုန္တန္ခ်ိန္နည္းေသာ္လည္း ငါးေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းတို႔ေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္အထိ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၄၄၇၆၄.၁၃၃တန္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ စက္တင္လာလ ၂၅ ရက္အထိ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၄၃၂၃၄.၆၉၅ တန္သာ တင္ပို႔ႏိုင္သျဖင့္ တန္အားျဖင့္ ၁၅၂၉.၄၃၈ တန္ ေလ်ာ့နည္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
myeik_fish
ကုန္တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ေလ်ာ့နည္း ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္က အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၄၈.၁၇၂ သန္း ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္စမွ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉.၆၇၉ သန္း ရရွိခဲ့သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၁.၅၀၇ သန္း ပိုမိုရရွိခဲ့သည္ ဟု ငါး လုပ္ငန္းဦးစီး႒ာနမွ သိရသည္။
ယခုႏွစ္ ငါးသား ေပါက္ရာသီ ျဖစ္သည့္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္ လမ်ား တြင္ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိတ္ထားခဲ့သျဖင့္ စက္တင္ ဘာလမွ စၿပီး ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ (FOB) စစ္ေဆးစခန္းမွ ယခု ႏွစ္ ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ လ်ာ ထား ခ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၅ သန္းျဖစ္ ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ အထိ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅၂.၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္႐ြက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီး႒ာနမွ သိရသည္။