ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ ျပည္သူ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံး သိရွိသူနည္းပါး

0
486

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္ရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံးေအာက္ထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ OSS (One Stop Shop) ႐ုံးကို သိသူနည္းပါးသည္ဟု ေဒသခံႏွင့္ ဥွ  ႐ုံး တာဝန္ရွိသူထံမွ သိရသည္။


ျပည္သူ၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပို႔ရန္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ ဥွ  ႐ုံးကို ဇူလိုင္လခန္႔က စတင္ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း သိသူ နည္းပါးသည္ဟု ဥွ ႐ုံး ထူေထာင္ ဖြင့္လွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နယ္^လုံဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝင္းႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။
” ျပည္သူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိၿပီး လာေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔အတြက္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမ်ား အရပ္ ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ အသိ ေပးေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
OSS   ႐ုံးကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တားျမစ္၍ ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အေလ့ အက်င့္မ်ား ေမြးျမဴေပးရန္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ဌာနမ်ား အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္း မႈျပဳႏိုင္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
” ဒီလို တေနရာတည္း တခါတည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ေနရာရွိမွန္း ဘယ္သူ မွလည္း မသိၾကဘူး၊ အမွန္တကယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပး မေပးဆိုတာ တစ္က႑ ထားဦး အရင္ဦးဆုံးက လူထုေတြသိမွ ဒါမွလည္း သြားၾကမွာေလ။ အဲမွာက တံဆိပ္ေခါင္းေတြကအစရတယ္” ဟု OSS ႐ုံးသို႔ ေရာက္ ခဲ့သူ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံ ဦးထြန္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါဥွ  ႐ုံးတြင္ ႐ုံးဌာန ၁၀ ခုရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ ခြဲေရး စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြ ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္ မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာ ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။
ဝန္ေဆာင္မႈကို အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္း ၂၂ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၆ ခု၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနက ၆ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးစာရင္းအင္ဦးစီးဌာန လုပ္ငန္း ၂ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၃ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္း ၃ ခု၊ စည္ပင္သာယာေရးဌာနက ၂ ခု၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ၅ ခု၊ လၽွပ္စစ္ ဌာနက ၂ခုႏွင့္ လူမႈ ဝန္ထမ္း ဌာနက လုပ္ငန္း ၆ခုတို႔ကို ေန႔ခ်င္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္။
ယင္းအျပင္ စုံစမ္းေရးဌာနႏွင့္ ကြန္ပလိန္း စင္တာလည္း ထား ရွိထား သလို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ေကာင္ တာတိုင္းတြင္ ေရးသား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။
ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားကို ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာအဆင့္ထိ ဖြင့္လွစ္ သြားႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း လက္ ရွိဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႐ုံးတို႔တြင္ ျပည္သူ မ်ားကို အမွန္တကယ္ မလုပ္ေပးဘဲ တိုင္ၾကားလာပါက စစ္ေဆးအေရးယူ သြားမည္ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝင္းႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။