ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ ထား၀ယ္ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ လမ္းေဘးဆိုင္မ်ားႏွင့္ အမိုးအဖီမ်ား ဖ်က္ရမည္

0
441
လမ္းေဘးဆိုင္မ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕လမ္းမႀကီးအခ်ိဳ႕။

ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္မည့္ ထုိင္းဘုရင္သမီးေတာ္ သီရိဒံု၏ခရီးစဥ္အတြက္ ထား၀ယ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ က်ဳးေက်ာ္အမိုးဖီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ကအေၾကာင္းၾကားထားၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႔ ရက္ပိုင္းအတြင္း အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရာက္လာမည္ျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ သပ္ရွင္းသန္႔ရပ္မႈရွိေစေရး၊ လမ္းမပိတ္ဆို႔ေစေရးႏွင့္ လမ္းေဘးက်ဴးေက်ာ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အမိုးဖီမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕က်က္သေရမညႇိဳးႏြမ္းေစေရးတို႔အတြက္ လမ္းေဘးက်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အမိုးအဖီမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ဖ်က္သိမ္းရွင္းလင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လမ္းေဘးဆိုင္မ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕လမ္းမႀကီးအခ်ိဳ႕။
လမ္းေဘးဆိုင္မ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕လမ္းမႀကီးအခ်ိဳ႕။

“ယာယီသေဘာပါပဲ။ ဆိုင္တိုင္းကို မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆုတ္လို႔ရရင္   ေနာက္ဆုတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ေနာက္ဆုတ္ေပးဖို႔မရွိရင္ ယာယီဖ်က္ၿပီး ၃ ရက္ေလာက္ေနမွ ျပန္ဖြင့္ဖို႔ေျပာတာပါ” ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အတြင္း သီရိဒံုသြားေရာက္မည့္ လမ္းမ်ားျဖစ္သည့္    ေလယာဥ္ကြင္းလမ္း၊ အာဇာနည္လမ္း၊ ေရးလမ္း၊ နိဗၺာန္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ကေျမာကင္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေ ပးပို႔ထားေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

“ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖ်က္ေပးရမယ့္ရက္ကိုပဲ ေျပာတယ္။   ျပန္ဖြင့္လို႔ရမယ့္ရက္မေျပာဘူး” ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊေတာင္စားလမ္းတြင္ ကြမ္းယာေရာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၎အျပင္ ထိုင္းဘုရင္သမီးေတာ္ သီရိဒံု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႔လာမည့္ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ၎သြားမည့္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဖုန္းတိုင္မ်ား ထံုးသုတ္ျခင္း၊ ေလ်ာ့က်ေနသည့္ ဖုန္းႀကိဳးမ်ားကို ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ ဓာတ္တိုင္၊ ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္မလြတ္သည့္ သစ္ပင္အကိုင္းအခတ္မ်ားကို ခုတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္ကတည္းက  လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာန၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သိရသည္။

ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ မဟာခ်က္ကရီ သီရိဒုံ ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၄ ရက္ေန႔တို႔တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။