ဦးထုပ္မေဆာင္း ၊ ေနာက္ၾကည့္မွန္မတပ္ စသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ဒဏ္ေၾကး အဆ ၂၀ ေက်ာ္တိုး

0
441

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးလၽွင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာပါက ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ဥပေဒသစ္အရ ယခင္သတ္မွတ္ ဒဏ္ေၾကးထက္ အဆ ၂၀ႏွင့္အထက္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။


ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ပါက ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ ၁၅၀၀ သာ ေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း ဥပေဒအသစ္တြင္ က်ပ္ သုံးေသာင္း(သို႔) ငါးေသာင္းအထိ ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ ရမည္ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒသစ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
လက္ရွိ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒ သစ္ပါ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသိရွိရန္ ကားဂိတ္မ်ား ေဈးမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ားတြင္ ဗြီႏိုင္းျပားျဖင့္ ေထာင္ကာ အသိေပးျခင္း၊ လက္ကမ္း စာေစာင္ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ၂၄ ႐ုပ္သံလိုင္းမွ တဆင့္ ျပည္သူကို အသိေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွရဲမႉး ႀကီး ၾကည္လင္းက ေျပာသည္။
ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္း ကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းႀကီး ၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရဲမႉး ႀကီးက ေျပာသည္။”အစပိုင္းမွာေတာ့ အေရးယူတာ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ လုပ္သင့္တယ္၊ ယာဥ္ကို အရွိန္နဲ႔ေမာင္းသူ၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးသုံးစြဲၿပီး ေမာင္းသူ၊ အရက္ ေသာက္ၿပီး ေမာင္းသူေတြကိုေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသင့္ တယ္” ဟု ေမာင္းမကန္ေက်း႐ြာမွ ဦးထြန္းၾကည္က မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။
ဦးထုပ္ေမးသိုင္းႀကိဳးမတပ္၊ ေနာက္ၾကည့္ မွန္မတပ္၊ ယာဥ္လိုင္စင္ မရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမိလၽွင္ ျပစ္မႈ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဒဏ္ေငြ ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအသစ္အရ ဆိုင္ကယ္စီးသူ က တစ္သိန္းဝန္းက်င္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက တြက္ခ်က္ျပသည္။ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို စီးနင္းစဥ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ကို ေမးသိုင္းႀကိဳး    ေသခ်ာစြာ မတပ္ဘဲ     ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေနာက္ၾကည့္မွန္(သို႔) အိတ္ေဇာရွိ အသံထိန္း ကိရိယာမပါဘဲ ေမာင္းႏွင္ ျခင္းကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ က်ပ္သုံးေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအသစ္တြင္ေရးသားထားသည္။
ထို႔အျပင္ အမ်ား ျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အျမန္ႏႈန္းထက္ပို၍ ေမာင္း ႏွင္ျခင္း (သို႔) ေလၽွာ႔၍ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး(သို႔) စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား သုံးစြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရက္ေသစာ မူးယစ္ေသာက္ စား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း   ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ တစ္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစခ် မွတ္ရမည္ဟု ယင္းဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နံပါတ္ျပားကို မထင္ရွားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မမွန္ကန္ေသာ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္နံပါတ္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳျခင္းကို ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရလၽွင္ ထိုသူကို သုံးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ဟု    ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ယာဥ္မေတာ္ တဆ မႈ ၄၁၂မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အစမွ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္အထိ ၂၂၀ မႈ ျဖစ္ပြားကာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏွစ္အစမွ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ အထိ ၂၃၂မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု အမွတ္(၈) ယာဥ္ထိန္း ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမႉး႐ုံး မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၀မွ လကုန္အထိ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕မွ ယာဥ္စစ္ေဆးမည္ဟု ယင္း႐ုံးထမွ သိရသည္။