မြန္တြင္ ႐ုတ္တရက္အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မဲ႐ုံ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္အမ်ားဆုံး

0
394

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ႐ုတ္တရက္ အၾကမ္း ဖက္မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မဲ႐ုံ ၉၂ ႐ုံ သတ္မွတ္ထားရာ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲ႐ုံမ်ားမွာ အမ်ားဆုံးပါဝင္လာသည္။


ယင္းျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ မဲ႐ုံမ်ားကို ထိုသို႔သတ္ မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ နယ္တြင္ မဲ႐ုံ ၂၁ ႐ုံ၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄ ႐ုံ၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅၀ ႐ုံ၊ က်ိဳက္ထို ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅ ႐ုံ၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၇ ႐ုံႏွင့္ သထုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅ ႐ုံ အသီး သီးရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
” ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ဆိုေပမယ့္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မထင္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြဆိုရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စိတ္ဝင္စားစြာလုပ္ေနတာေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္လာႏိုင္မယ္ လို႔မထင္ဘူး။ အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္မယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ တယ္” ဟု ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးရဲမႉးႀကီး ဘိုဘိုဦးက ေျပာသည္။
လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္ နယ္၌ မဲ႐ုံ ၉၁၉ ႐ုံထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္တြင္းမဲ႐ုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ ၄၅ ႐ုံ လ်ာထားကာ အတိုးအေလၽွာ႔ ရွိႏိုင္သည္ဟု ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ထံ မွသိရသည္။
လက္ရွိတြင္မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္ မဲ႐ုံ ၉၁၉ အတြက္အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၉၁၉ ဦး ကိုခန္႔အပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တပ္တြင္း မဲ႐ုံအတြက္ အထူးရဲမ်ား ဆက္လက္ခန္႔ အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမႉးႀကီးက ေျပာသည္။