ယာဥ္စည္းကမ္း ပိုတင္းၾကပ္မည္

0
505

အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒအရ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမာင္းႏွင္ေန ေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို စည္းကမ္းပိုမို တင္းၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အမွတ္ ၇၅ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စု ထံမွ သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ သူသည္ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ကိုင္ ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္။ ဆိုင္ကယ္ ေနာက္ၾကည့္မွန္ တပ္ဆင္ထားရမည္။ ဆိုင္ကယ္အေနာက္တြင္ တစ္ဦးသာ စီးနင္း ခြင့္ျပဳသည္။ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ ေဆာင္း ရမည္။ ဆိုင္ကယ္တြင္ ေဒသ ထုတ္လိုင္စင္ရွိရမည္။ အသံက်ယ္ ေလာင္ေသာ ဟြန္းကိုအသုံးမျပဳရ။ အသံ က်ယ္ေလာင္ေသာ အိတ္ေဇာ တပ္ေမာင္း ျခင္းမျပဳရစသည့္ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္း စည္ကမ္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္ဟု အထက္ပါ တပ္ဖြဲ႕စုကဆိုသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စည္းကမ္း မ်ားကိုမလိုက္နာပါက အသစ္ျပဌာန္း လိုက္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ အနည္းဆုံး ဒဏ္ေငြက်ပ္သုံးေသာင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ ၇၅ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕စု(ေကာ့ေသာင္း)ကဆိုသည္။
ယခင္ကျပဌာန္းထားသည့္ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ သာ ေပးေဆာင္ရၿပီး ေဒသရန္ပုံ ေငြက်ပ္ ၈၅၀၀ တို႔ျဖင့္စုစုေပါင္း တစ္ေသာင္းက်ပ္သာ ဒဏ္႐ိုက္ေလ့ရွိ သည္။

“ဖမ္းမိလို႔ အေရးယူရင္လည္း ဘယ္သူဘယ္ဝါ မခြဲဘဲတစ္သားတည္း အေရးယူေစခ်င္တယ္။ ဘယ္သူမို႔လို႔လူ မူေရးအရ ဆိုတာမ်ိဳးေတြမရွိဖို႔ ယာဥ္ ထိန္းရဲေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ဆိုင္ကယ္အငွားလိုက္ သူ ဦးေမာင္ႀကီးက ဆိုသည္။
အသစ္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းကို လူစည္ကားရာေနရာမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ဂိတ္မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ေဒသတြင္း ႐ုပ္သံလိုင္းတြင္လည္း ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။