ေကာ့ေသာင္း ေရွ႕ေနအခ်ိဳ႕ ဖဲႀကိဳးဝါတပ္ ဆႏၵျပ

0
400

တရားစီရင္ေရးဌာနသို႔ တပ္မေတာ္ မွ အရာရွိမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္သည့္အေပၚ သေဘာမတူ ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ဖဲႀကိဳးဝါ လႈပ္ရွား မႈကို ေကာ့ေသာင္းေရွ႕ေနမ်ားက စက္တင္ ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရွ႕ေန အသင္းထံမွ သိရသည္။

ေရွ႕ေနဝတ္စုံတြင္ အဝါေရာင္ ဖဲႀကိဳးကို တပ္ဆင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
” ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ လိုခ်င္တဲ့ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ မေရာက္မခ်င္း လုပ္သြားမယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္း ေရွ႕ေန အသင္းမွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ဇာနည္စိုးက ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ား တရား ေရးဌာနသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာပါက တရား စီရင္ေရးက႑တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာ မည္ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။