တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်း႐ြာ ၅၀ နီးပါး မဲ႐ုံသြားရန္ အခက္အခဲရွိ

0
438

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္ အခဲေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔တြင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားအနက္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၀ နီးပါး မဲ႐ုံသို႔သြားရန္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ သည္ဟု တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ရွိ သာရဘြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သိမ္းေတာေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေကာ့မျပင္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သေဘၤာဦး ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပ၀ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ တကူေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေက်း႐ြာ ေပါင္း ၅၀ ခန္႔သည္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း မဲဆႏၵရွင္ မ်ားသည္၊ မဲ႐ုံသို႔ သြားလာရန္ အခက္အခဲရွိ ေၾကာင္း ယင္းေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

” အဲဒီ ေက်း႐ြာ ၅၀ ေလာက္က မဲ႐ုံကို သြားဖို႔ ေန႔ဝက္ေလာက္ ၾကာ မယ္။ တခ်ိဳ႕႐ြာေတြဆို လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ သြားဖို႔ ေတာင္ အခက္အခဲရွိတယ္။ မဲ႐ုံေတြ ထပ္တိုးေပးသင့္တယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေမာင္စိုးက ဆိုသည္။
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကနဦး စာရင္းအရ မဲ႐ုံ ၈၅ ႐ုံရွိကာ ေနာက္ ထပ္ ၃ ႐ုံ ထပ္တိုးသျဖင့္ စုစုေပါင္း မဲ႐ုံ ၈၈ ႐ုံေၾကာင္း သိရသည္။
ထပ္တိုးထားသည့္ မဲ႐ုံမ်ားမွာ ေမာေတာင္ေဒသ အမွတ္ ၆ ၊ ေက်ာက္ တစ္လုံးအုပ္စု ကၽြဲခ႐ုံႏွင့္ သေဘၤာဦး ေက်း႐ြာအုပ္စု သီ၀တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။

မဲ႐ုံမ်ား ထပ္တိုးရန္မွာ မဲဆႏၵ ရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ မူတည္ ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ လက္ ရွိ တိုးလိုက္သည့္ မဲ႐ုံ ၃ ႐ုံမွာလည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ တင္ျပမႈအရ တိုးလိုက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
အထူးသျဖင့္ သာရဘြင္ ေက်း႐ြာ အုပ္စု၊ ပ၀ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သေဘၤာဦး ေက်း႐ြာအုပ္စုစသည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ား တြင္ ေက်း႐ြာ ၂ ႐ြာ၊ ၃ ႐ြာအတြက္ မဲ႐ုံ တစ္႐ုံသာ ရွိသည့္အတြက္ မဲေပးသည့္ ေန႔တြင္ အဆင္မေျပႏိုင္ဟု ဦးေမာင္စိုးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ဆင္းသည့္ အေတြ႕အႀကဳံအရ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ ခရီးသြားလာေရး ခက္ခဲ သည့္ ေဒသမ်ားရွိေသာ္လည္း စာရင္း အတိအက် ျပဳစုမထားျဖစ္ဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအးေအာင္က ေျပာသည္။
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်း႐ြာ ေပါင္း ၁၆၅ ႐ြာရွိၿပီး မဲ႐ုံေပါင္း ၈၈ ႐ုံႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ လူဦးေရ ၆၀၁၁၅ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။