ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ပထမႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ အေဆာက္အအုံ အေမရိကန္အကူအညီျဖင့္ ထိန္းသိမ္းမည္

0
441

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ ပထမႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္အေဆာက္အအုံကို အေမရိကန္သံအမတ္ ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေရးရန္ပုံေငြ (AFCP) အကူအညီျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု အေမရိကန္ သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ေဒသထြက္ သယံဇာတမ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ အေနာက္တိုင္းလက္ရာႏွင့္ မြန္ယဥ္ေက်းမႈ႐ိုးရာ ဗိသုကာလက္ရာ တို႔ကို ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ယင္း ပထမႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ အေဆာက္အအုံျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ ဗၤဃဏ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅၀၀၀ သုံးစြဲရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကမၻာ့အေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (WMF) က တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ပထမႏွစ္ ျခင္းအသင္းေတာ္ကို အေျချပဳၿပီး ေဒသခံ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ထမ္းအရာရွိမ်ားကို ဗိသုကာဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း နည္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ တြင္ရွိေသာ အလားတူ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္း စသည့္ ပညာတို႔ကို ေပးေဝရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္ အလမ္းတခုကိုလည္း ဖန္တီးေပးရာ ေရာက္သည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ုံးက ေျပာထားသည္။
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းကာ လအားျဖင့္အေဆာက္အအုံပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းမႈစီမံခ်က္မ်ား၊ က်န္ရွိလုပ္ငန္းမ်ား အဆုံးသတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာအပါအဝင္ ၂ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း WMF မွ ကၽြမ္းက်င္ ပညာ ရွင္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ား ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္အသင္းေတာ္ကို အေမရိကန္ သာသနာ႔အမႈေတာ္ေဆာင္ ဆရာယုဒႆန္၏ တတိယေျမာက္ အသင္းေတာ္အျဖစ္ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဆရာယုဒႆန္သည္ ၁၉ ရာစု အေရွ႕ပိုင္း ႏွစ္ ၄၀ တိုင္တိုင္ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္သာသနာ႔အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူတဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း ေတာ္၏ မွတ္တမ္းအရသိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ ရာစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္သံ႐ုံးႏွင့္ WMF တို႔၏ ဒုတိယေျမာက္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ သံအမတ္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအ ႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးရန္ပုံေငြ ဗၤဃဏ သည္ WMF ၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးကိုလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရွိသည္။