တနသၤာရီ႐ိုးရာ နဂါးေလွေလွာ္ ပြဲတြင္ ျမစ္တြင္း ရွင္ေလာင္း လွည့္လွည္ပြဲ ထည့္သြင္းမည္

0
473

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုႏွစ္က်င္းပမည့္ ႐ိုးရာ နဂါး ေလွေလွာ္ ပြဲတြင္ ျမစ္တြင္း ရွင္ေလာင္း လွည့္သည့္ အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ စာေရးဆရာအသင္း ဥကၠ႒ ဦးသန္းစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ရွင္ေလာင္း လွည့္ပြဲ ကို ကုန္းေပၚတြင္သာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္သာ ျမစ္တြင္း ရွင္ေလာင္း လွည့္သည့္ အစီအစဥ္ကို ထပ္တိုးထည့္ သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” အရင္ႏွစ္ေတြကေရထဲ ရွင္ေလာင္း မလွည့္တာက ေငြေၾကး အင္အားမျပည့္ စုံတာ၊ လူစုေဆာင္းရမလြယ္တာနဲ႔ ရွင္ ေလာင္း သီလရွင္ေလာင္း ကေလးမ်ားရဲ႕ အသက္ အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္တာေၾကာင့္ ပါ” ဟု ဦးသန္းစိုးဝင္းက ဆိုသည္။
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ နဂါးေလွ ေတာ္ျဖင့္ ရွင္ေလာင္းလွည့္သည့္ အေလ့ အထမွ၊ ေရွးယခင္ကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္က ရပ္နားခဲ့သည္ကို မသိရေပ။

myeik_boat
သို႔ေသာ္ လယ္သစ္ေက်း႐ြာတြင္ နဂါးေလွေတာ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ၅ မိုင္ခန္႔ ျမစ္တြင္း ရွင္ေလာင္းလွည့္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေရထဲ၌ရွင္ေလာင္းမ်ား လွည့္ရာ တြင္ ရွင္ေလာင္း ၅ ဦးႏွင့္အတူ ပရိကၡရာ ၈ ပါး၊ ထီးျဖဴ၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္း ေ႐ႊဆင္းတု ၂ဆူ၊ ေငြဆင္းတု ၃ ဆူႏွင့္ အတူ ေ႐ႊနန္းသာရီ ေငြနန္းသာရီ နဂါး ေလွေတာ္ႏွစ္စီးမွ ဦးေဆာင္ကာ အရန္ ေလွမ်ားစြာျဖင့္ ၿမိဳ႕ကို လက္ယာရစ္ ပတ္ၿပီး န၀ထပ္ဘုရားအထိ ဦးခိုက္ ပူေဇာ္ လွည့္လွည္သြားမည္ဟု သိရ သည္။
႐ိုးရာနဂါးေလွေလွာ္ပြဲေတာ္တြင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕မွ နဂါးေလွေတာ္ ႏွစ္စီး ႏွင့္ လယ္သစ္ေက်း႐ြာမွ ေလွေတာ္ ၄ စီး စုစုေပါင္း ၆ စီးျဖင့္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။
တနသၤာရီၿမိဳ႕၏ ႐ိုးရာနဂါး ေလွ ေလွာ္ပြဲေတာ္ကို ေခ်ာင္းႀကီး ေက်ာင္း တိုက္ ဆရာေတာ္မွ ဦးစီးၿပီး ႏွစ္စဥ္ ယင္းေက်ာင္း ဘုံကထိန္ရက္ ျဖစ္သည့္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။
တနသၤာရီၿမိဳ႕၏ ႐ိုးရာနဂါး ေလွ ေလွာ္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၁၅ ခုႏွစ္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၈၆၀ ေက်ာ္ က  စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။