ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ပါ ၅ ဦး ကို လက္ရွိ တာဝန္မွ ရပ္ဆိုင္း

0
373

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္သည္ဟု ဆိုကာ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ အပါ အဝင္ ၅ ဦးတို႔အား တာဝန္မွ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၏ အေၾကာင္း ၾကားစာအရ သိရသည္။

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးကို ေလး၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းေလး၊ ဦးေက်ာ္လႈိင္၊ ဦးသန္းျမင့္ထြန္းႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းတို႔ အား လက္ရွိပါတီ တာဝန္မ်ားကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
” လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပသြားပါတယ္” ဟု ဥကၠ႒ ဦးကိုေလးပါ ၅ ဦးတို႔ကို တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းအေပၚတြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဥကၠာမင္းက တုန္႔ျပန္ ေျပာသည္။

ဗဟိုမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ားအနက္ ေဒၚတင္တင္ရီ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ဦးဥကၠာမင္းႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ ဦးတိုးလြင္တို႔ကို ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရန္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္န္အယ္ဒီမွ ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ၁၁ဦး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕မွ ၁၅ ဦးတို႔ က လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဗဟိုသို႔ စာပို႔ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ စက္တာဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္လည္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္းစု အင္န္အယ္လ္ဒီ တည္ၿမဲရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္ရီ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ပါတီဖြဲ႕စည္း ေပၚေပါက္ခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ တစ္စုံတစ္ခုမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိ၍ ၎တို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးကို ၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးမွ လုံး၀မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဟု ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေန ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရယူျခင္းမရွိဘဲ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးေသာ့ မ်ား တံခါးမ်ား ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ခိုးဝင္ညအိပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ အလံမ်ားျဖဳတ္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ဟုလည္း အထက္ပါ ေၾကညာစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ပါ ၅ ဦးတို႔အား တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ကို ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ သတင္း စာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ ဟု ဥကၠ႒ ဦးကိုေလးက ေျပာသည္။