ေကာ့ေသာင္းတြင္ မဲေပး ဇာတ္တိုက္ သ႐ုပ္ျပေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္မည္

0
444

ေဒသခံမ်ား စနစ္တက် မဲထည့္ ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး မဲေပးသည့္ သ႐ုပ္ျပ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈကို ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူအဖြဲ႕အစည္း (ေကာ့ ေသာင္း)ႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ မည္ဟု ေကာ့ေသာင္း ၈၈ ထံမွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၂၈ ရက္ၾကာ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာ ၁၈ ခုတြင္ လွည့္လည္ကာ ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၈၈ မွ ဦးမ်ိဳးလြင္က ေျပာသည္။

ေကာ့ေသာင္း ၈၈ ႏွင့္အတူ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၊ ေ႐ႊျပည္စိုး ဆြမ္းေလာင္း အသင္း၊ လူငယ္ကြန္ရက္ (ေကာ့ေသာင္း) စသည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရ သည္။
မဲထည့္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြဘက္က အားနည္းမူ မရွိရ ေအာင္၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးတတ္ရန္၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား မဲေပးပိုင္ ခြင့္စသည္တို႔ကို ေၾကေၾက ညက္ညက္သိရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။