ဒီေရေတာဧရိယာ သတ္မွတ္ခံလယ္ေျမမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္မရမည္ကို ကၽြန္းစုလယ္သမားမ်ား စိုးရိမ္

0
442

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ သႏၲဳတ္ ေက်း႐ြာ အုပ္စု သႏၲဳတ္ေက်း႐ြာရွိ ယခုႏွစ္တြင္ ဒီေရေတာ ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံထားရသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြ မရျဖစ္ေနသည့္ လယ္သမား ၂၁ ဦးက လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ ခြင့္မရွိျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကရသည္ဟု ယင္း႐ြာေန လယ္သမားမ်ားထံမွ သိရ သည္။

ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ စနစ္ တြင္ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ရရွိသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ သည့္အတြက္ ဒီေရေတာ သတ္မွတ္ ဧရိယာထဲ ပါေနသျဖင့္ ပုံစံ (၇) မရေသး သည့္ လယ္သမားမ်ား လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေခ်းေငြမရေသးေပ။
ယင္း႐ြာရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဒီေရေတာဧရိယာ အတြင္းရွိ လယ္ယာမ်ားကို သိမ္းခြင့္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသျဖင့္ ယင္းသို႔ စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

” မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ သူတို႔ (လယ္သမား ေတြ) သေဘာမတူဘဲနဲ႔ လာမလုပ္ပါ ဘူး” ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ သစ္ေတာ ဦးစီး႒ာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ဒီေရ ေတာ စိုက္ထားၿပီးသား ေနရာ မ်ားတြင္ လယ္ကြက္ေဖာ္ၿပီး လာေရာက္ စိုက္ပ်ိဳး မႈ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိ သူက ေျပာသည္။

ဒီေရေတာဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ လယ္သမား ၂၁ ဦး၏ လယ္ယာေျမ ၁၀၀ ဧကေက်ာ္ကို ဒီေရ ေတာအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသို႔ လက္မွတ္ထိုး တင္ျပထားေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။
ၿမိတ္ခ႐ိုင္ သစ္ေတာဌာနကမူ ဒီေရေတာ ဧရိယာအျဖစ္မွ မပယ္ဖ်က္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ေခ်းေငြ ပုံမွန္ရေအာင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ ဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပထားသည္ဟု ေျပာ သည္။