တနသၤာရီ-ေကာ့ေသာင္း ကားလမ္းေပၚ တံတားက်ိဳး

0
507

တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္သြားလာေနသည့္ လမ္းမ ေပၚရွိ ေခ်ာင္းလမုတံတား စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ ညေနပိုင္းက က်ိဳးက်ခဲ့ေၾကာင္း သိန္ခြန္းေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဌးဦးထံမွ သိရသည္။

တံတားက်ိဳးက်မႈေၾကာင့္ ဘုတ္ ျပင္း-ေကာ့ေသာင္း ကားလိုင္းမ်ားမွ ခရီးသည္မ်ားကို ကားေျပာင္းကာ ျဖတ္ သန္းသြားလာေနရၿပီး ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ျဖင့္ သြားသူမ်ားကလည္း လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ဝါးေဖါင္မ်ား၊ ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္ သန္းသြားလာ ေနရေၾကာင္း ေအးသာယာ ႐ြာသားအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။