ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ ေရာက္ရွိသည့္ မြန္ျပည္နယ္သား မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ

0
697

ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ေရာက္ရွိေန သည့္ မြန္ျပည္နယ္သား မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံ အရာရွိက ေျပာသည္။

တရားဝင္ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ား သည္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ျပင္ပတြင္ ေရာက္ေနသည့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ မ်ားျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္မဲလက္မွတ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးအတြက္ မဲေပးရသူမ်ား ျဖစ္သည္။
” ႏိုင္ငံျခားေရးရာက ပို႔တဲ့စာရင္း အရမြန္ျပည္နယ္မွာ ျပည္ပကို တရားဝင္နဲ႔ ေရာက္ရွိတဲ့လူ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္ ဒါလက္ရွိေနာ္၊ မဲေပးခြင့္ ရွိသူေတြေပါ့ ” ဟု ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံအရာရွိ ဦးဟိဏ္းလင္းထက္ က ေျပာသည္။ျပည္ပေရာက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား သည္ မဲေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ မဲေပးခြင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ႏိုင္သည္ဟု ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲ ေပးရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းသည္ဟု ထိုင္း ႏိုင္ငံရွိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တာဝန္ခံ ကိုမိုးေဝက ေျပာသည္။

” ဘန္ေကာက္ အထိသြားေပးရတယ္ ေလ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကေန အျခားၿမိဳ႕နယ္ ကိုသြားရင္လဲ ေထာက္ခံစာလုပ္ရတာတို႔ သြားေရးလာေရး စရိတ္ကလည္း ရွိတယ္၊ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ ဘန္ေကာက္မွာေနတဲ့ လူေတြက်ေတာ့ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္” ဟု တာဝန္ခံ ကိုမိုးေဝ က ဆိုသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သာမန္ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ျဖင့္ မဲေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ ပုံစံ (၁၅)ကို ျဖည့္စြက္လက္ မွတ္ထိုးၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္၏ ဓာတ္ပုံပါ စာမ်က္ႏွာ ၂ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စာ႐ြက္ မိတၱဴမ်ား ပူးတြဲလ်က္သံ႐ုံးသို႔ ေပးအပ္ရန္ ဘန္ေကာက္ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး က ေၾကညာထားသည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးသူမ်ားသည္ ဘန္ ေကာက္ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ လာေရာက္ မဲေပး ႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာသံ႐ုံးက စက္တင္ဘာ လ ၁ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံး၊ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စား လွယ္႐ုံးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားတြင္ ျပည္ပရွိ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵ ရွင္မ်ား ႀကိဳတင္ မဲေပးႏိုင္ရန္ ပုံစံ (၁၅) ကို ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ ေတာင္းယူၿပီး ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူထံ ျဖန္႔ျဖဴး ေပးရမည္။

မဲဆႏၵရွင္မွ ျဖည့္သြင္းထားေသာ ပုံစံ (၁၅) ကို စိစစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံ ေပးပို႔ရ မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ သံ႐ုံးမ်ားတြင္ မဲေပးရန္ လာေရာက္ အဆိုတင္သူ ၁၈၀၀၀ သာရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္က ေျပာဆိုထားသည္။