ကိုယ္စားေလာင္းစာရင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ရွိ

0
364

စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ ျပန္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းစာရင္းတြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ ေန ရာကို စိစစ္ဆဲျဖစ္သျဖင့္ ယင္းရက္ တြင္ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ ထံမွ သိရသည္။

“ေကာ္မရွင္ဥပေဒနဲ႔ ၿငိလို႔ မထုတ္ ျပန္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စိစစ္ မၿပီးေသးလို႔ ပါ” ဟု ယင္းေကာ္မရွင္ ဦးစီးမႉးက ဆိုသည္။
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္းရင္း သား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပါတီ၊ ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳး သားပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတဝွမ္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၈၈ ဦး ပယ္ခ်ခံရေသာ္ လည္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ဦးမၽွ ပယ္ခ်ခံရျခင္း မရွိေပ။