ထားဝယ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားဆဲ

0
382

ထားဝယ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ရွိေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ( Save the Children) အဖြဲ႕ကို ကိုးကားၿပီး စက္တင္ ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ၇ Dေပ် သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ Save the Children အဖြဲ႕တို႔ ၂၀၁၄ ဩဂုတ္လမွ ၂၀၁၅ ဇြန္လအထိ ပူး ေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာ ၄၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕တြင္ ကေလးသူငယ္အမႈ ၅၄မႈရွိ ေၾကာင္း ယင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ယင္းအမႈမ်ားအနက္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ ႐ိုက္ႏွက္မႈ ၁၇မႈ ရွိေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

” အရင္လို ႀကိမ္လုံး မကိုင္ေတာ့ ဘူး၊ အရင္ေလာက္ေတာ့ မ႐ိုက္ေတာ့ ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလေတာ့ နည္းနည္းပါးပါး ႐ိုက္တုန္းပဲ” ဟု ေလာင္း လုံးၿမိဳ႕နယ္မွ အလယ္တန္းျပ ဆရာမ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ကေလးသူငယ္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ မည္သည့္ ႐ိုက္ႏွက္ ဆုံးမမႈကိုမဆို ဥပေဒႏွင္ ၿငိစြန္းသည့္ ႐ိုက္ ႏွက္မႈဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ခံ အထက္တန္းေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာသည္။