မဲဆြယ္ ပိုစတာေထာင္ရန္ စည္ပင္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရမည္

0
343

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္ေရးကာလတြင္ မဲဆြယ္မည့္ ပိုစတာေထာင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထား သည္။

မဲဆြယ္ကာလ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ အထိ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္လက္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ မူဝါဒ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္ တို႔ကို ပိုစတာမ်ား စိုက္ထူျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ ရမည္ဟု ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထား သည္။

” ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဆိုျပဳ လာတဲ့အေပၚမွာ လမ္းဧရိယာနဲ႔ မလြတ္ မလပ္၊ အမ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ရွိမရွိ စတာေတြကို စိစစ္ၿပီး လြတ္ကင္း တဲ့ ေနရာေတြမွာ ခြင့္ျပဳေပးမယ္” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအာင္ ေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေန ျဖင့္ စိုက္ထူမည့္ ပိုစတာအ႐ြယ္ အစား ႏွင့္ေနရာတို႔ကို စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ ထံသို႔ လာေရာက္ အဆိုျပဳရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း ကာလ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ပိုစတာ မ်ား စိုက္ထူျခင္းကို စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ ခြဲခြင့္ရွိသည့္ လမ္းမ်ားတြင္ လက္ရွိကပ္ ထားသည့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ မ်ားကို အ႐ြယ္အစား စတုရန္းေပ ၂၀၀ ရွိပါက ၁ စတုရန္းေပကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ စတုရန္းေပ ၂၀၀ က ၈၀၀ ၾကားရွိပါက ၁ စတုရန္းေပကို တစ္ႏွစ္ လၽွင္ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း စသျဖင့္ ႏႈန္းထား ေကာက္ခံေသာ္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ျခင္း ပိုစတာမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စိုက္ထူျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ထူ သည့္ အ႐ြယ္အစားေပၚမူတည္၍ ေဈးႏႈန္း ကို ခ်င့္ခ်ိန္ကာ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စိုက္ထူထားသည့္ ပိုစတာမ်ားကို မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနာက္ ဆုံးရက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ည ၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျဖဳတ္သိမ္းရ မည္ျဖစ္ၿပီး ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းမရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔က ၫွိႏႈိင္းျဖဳတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ကာ ျဖဳတ္ သိမ္းရာတြင္ ကုန္က်သည့္ ကုန္က် စရိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းက ေပးေခ်ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။