ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားဆုံးဝင္ၿပိဳင္မည္

0
400

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄)တြင္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အမ်ားဆုံး ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလၽွာက္ ထားမႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄)တြင္ ပါတီ ၇ ခုမွ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၇ ဦး ဝင္ၿပိဳင္ ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမဲဆႏၵနယ္သည္ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္း မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအမ်ားဆုံး ဝင္ၿပိဳင္ သည့္ မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္သည္။

ယင္းနယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေမာင္စိန္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)မွ ဦးဟန္ဝင္းသိန္း၊ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ဦးႏိုင္မင္းႏိုင္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ ဦးေအာင္မိုး (ခ) ဦးတင္ေအာင္မိုး၊ ထားဝယ္တိုင္းရင္း သားမ်ားပါတီမွ ဦးစိုးသိန္း၊ အမ်ိဳးသမီး ပါတီ(မြန္)မွ မိျမင့္သန္းႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီမွ ေဒၚမာမာေအးတို႔က ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေလၽွာက္ထားမႈစာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။

” ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု လို႔ မျမင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ခံ မႈနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေပၚ မူတည္ပါတယ္” ဟု လက္ရွိ ယင္းနယ္၏ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္သူ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးေမာင္စိန္က ေျပာ ၾကားသည္။
၎အျပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) (ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္)၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ထားဝယ္ မဲဆႏၵနယ္၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ သရက္ေခ်ာင္းမဲ ဆႏၵ နယ္(၂)၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ေရျဖဴမဲဆႏၵ နယ္(၁)၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ေရျဖဴမဲဆႏၵ နယ္(၂) တို႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆ ဦးစီ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဝင္ၿပိဳင္မႈ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္မွာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သရက္ေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္ၿပီး ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ဦးကင္းစိန္ႏွင့္ NLD ပါတီမွ ဦးေအာင္စိုးတို႔ ႏွစ္ဦးသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။