ေကာ့ေသာင္း အားကစားဖြင့္ပြဲမ်ားတြင္ ဘင္ခရာအဖြဲ႕မ်ား မထည့္ႏိုင္ေသး

0
617

ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ မက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္ အားကစားပြဲမ်ားကို ျပန္လည္ က်င္းပ လာႏိုင္ေသာ္လည္း အားကစားဖြင့္ပြဲမ်ား တြင္ ဘင္ခရာအဖြဲ႕မ်ားကို ထည့္သြင္း မက်င္းပႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။


ဘင္ခရာအဖြဲ႕မ်ားသည္ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စု ႏွစ္က အားကစားပြဲမ်ား မက်င္းပေတာ့ သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ပေပ်ာက္သြားခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။
” ဖြင့္ပြဲတစ္ခုမွာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘင္ခရာ တီးဝိုင္းအဖြဲ႕ပါမွ ပြဲကၿမိဳင္ သလို စည္သလိုျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ႐ိုင္လုံးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္”  ဟု ခ႐ိုင္ အား^ကာ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ဦးက ဆို သည္။
အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီး ဌာန အေနျဖင့္ ဘင္ခရာအဖြဲ႕မ်ား ကုန္က် စရိတ္မတတ္ႏိုင္ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အား^ကာမွ သိရသည္။
” ဘင္ခရာတီးဝိုင္း အဖြဲ႕ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က တာဝန္ယူ တည္ေထာင္ေပးခဲ့တာဆိုေတာ့ အခု လည္း ျပန္လုပ္ေပးသင့္တယ္”  ဟု ဘင္ ခရာတီးဝိုင္းတြင္ ပါဝင္တီးခတ္ခဲ့ဖူး သည့္ ဦးႏိုင္မင္းသက္က ဆိုသည္။
ယခင္က ေကာ့ေသာင္းတြင္ က်င္း ပသည့္ အားကစားဖြင့္ပြဲမ်ားတြင္ ဘင္ခရာတီးဝိုင္း အဖြဲ႕ေအ႐ိုးဗစ္ အက အဖြဲ႕မ်ားလည္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။