မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားမွ အခ်က္အလက္ေတာင္း

0
464

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္မွတ္ရက္အတြင္း သတင္းေပးပို႔ရမည္ဟု သိရသည္။

မွတ္ပုံတင္ၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္း က်န္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဴပ္)ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႐ုံးခြဲမ်ားသို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား သတင္း ေပးပို႔ရမည္ဟု သတင္းထုတ္ ျပန္ထားသည္။

သတင္းေပးပို႔ျခင္း မရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ဆက္လက္ အေရးယူေဆာက္႐ြက္သြားမည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

” ဘယ္လိုအေရးယူမလဲဆိုတဲ့ဟာက ကုမၸဏီမွာက သူ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းရွိပါတယ္၊ အဲဒီအတိုင္းကို ဆက္လုပ္သြားမယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုက အေရးယူမယ့္အပိုင္းေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး၊ ကုမၸဏီေတြ ဘာလုပ္ငန္းလုပ္ေနလဲ၊ ဆက္လုပ္ေနလား၊ သက္တမ္းရွိ မရွိ အဲဒါေတြကို သိႏိုင္ဖို႔ပါ} ဟု အထက္ပါဌာနမွ လက္ေထာက္ ဒါ႐ိုက္တာက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ မြန္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႕ စည္းျခင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ၁၉၄၁ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၀ အထူး ကုမၸဏီ အက္ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ အညီ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပုံတင္ေပးလ်က္ရွိသည္။