ေကာ့ေသာင္း စုေပါင္း႐ုံးတြင္ ေငြေတာင္းက တိုင္ၾကားႏိုင္ဟုဆို

0
371

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ဩဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔က လုပ္ငန္း စတင္ လည္ ပတ္သည့္ စုေပါင္း႐ုံးတြင္ ျပည္သူမ်ား ထံတြင္ ပိုက္ဆံေတာင္းပါက တိုင္ၾကား ႏိုင္ေၾကာင္ ယင္း႐ုံးႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးအရာ ရွိ ဦးမင္းသိန္း က ဆိုသည္။


ယင္းစုေပါင္း႐ုံးတြင္ ေျမဂရမ္ အငွားထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဓာတ္သတၳဳလိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို အဆိုပါ စုေပါင္း႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီဟု ဦးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။
” ျပည္သူေတြအေပၚ ဆက္ဆံေရး မေျပလည္တာ၊ ေငြေတာင္းတာေတြမ်ိဳး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ကို ျဖစ္ျဖစ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အထက္လူႀကီး မ်ားကိုျဖစ္ျဖစ္ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္ ” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယင္းစုေပါင္း႐ုံးကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာန ၁၀ ျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ လၽွပ္စစ္၊ ျပည္တြင္းအခြန္၊ စည္ပင္ သာယာေရး၊ ေျမစာရင္း၊ လ.၀.က စသည့္ ဌာနမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ ဟု သိရသည္။