သန္းၿဖိဳးသူမွ မီတာခ ေကာက္သည့္စနစ္ ေျပာင္း

0
355

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ သန္းၿဖိဳးသူ ကုမၸဏီက ဩဂုတ္လမွစၿပီး လၽွပ္စစ္ မီတာခကို ဧရိယာႏွစ္ခုခြဲကာ ႏွစ္ႀကိမ္ ခြဲၿပီး ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ကို စတင္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း သန္းၿဖိဳးသူ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တာဝန္ခံ ဦးစစ္ေမာ္ ထံမွ သိရသည္။


ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚ၁၀ ရပ္ကြက္ အနက္ ၅ရပ္ကြက္ကို လတစ္လ၏ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေကာက္ခံၿပီး က်န္ ၅ရပ္ ကြက္ကို လကုန္ရက္တြင္ ေကာက္ ခံသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ လိုက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း  ဦးစစ္ေမာ္က ေျပာသည္။
” တစ္လတည္း ၂ ခါေပးစရာ မလိုပါဘူး၊ တစ္ခါတည္းေပးရမွာပါ၊ ဆိုလိုတာက ဒီလ ၁၅ရက္ေန႔ မီတာ သုံးစြဲခေပးၿပီး အိမ္ေတြက ေနာက္လ ၁၅ရက္ေန႔မွ တစ္ခါေပးရမွာပါ။ ထို နည္းတူ လကုန္ေပး သြင္းသူေတြက လည္း ေနာက္လကုန္မွ ျပန္ေဆာင္ ရမွာပါ” ဟု စစ္႐ုံတာဝန္ခံ ဦးစစ္ေမာ္က ရွင္းျပသည္။
ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ သည့္ ကိစၥကို လၽွပ္စစ္သုံးစြဲသူမ်ားအား ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ တစ္လတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ေကာက္မည္ဟု ထင္ ကာ ေဝဖန္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပထဆုံး ေကာက္သည့္ အသုတ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက လမ္းမီးခႏွင့္ မီတာထိန္း သိမ္းခ ေပးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ ထပ္ ထပ္မံေပးသြင္းရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန သည္ဟု မီးသုံးစြဲသူ တခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပ သည္။
ယင္းသို႔ အစီအစဥ္ေျပာင္းသည့္ ကိစၥကို သုံးစြဲသူမ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပခ်ျပၿပီးမွ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၎တို႔ လုပ္သည့္အတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု သေဘာမထားသင့္ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က ေဝဖန္သည္။
” သန္းၿဖိဳးသူက ပုံေျပာၿပီး လုပ္ခ်င္ သလို လုပ္ေနတာခံရတာမ်ားၿပီ”  ဟု ေ႐ႊဇင္ေယာ္ ရပ္ကြက္ေန ဦးစိုးဝင္းက ဆိုသည္။
ယခုေကာက္ခံသည့္ စနစ္အရ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေကာက္ခံသည့္  ရပ္ကြက္မ်ားသည္ ၃၀ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လကုန္တြင္ ေကာက္ခံသည့္ ရပ္ကြက္ မ်ားသည္ ေနာက္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
စက္႐ုံတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားနည္း ပါးသည့္အတြက္ မီတာခကို ယင္းသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစစ္ေမာ္က ေျပာသည္။